22.1.2009 | Uutiskirje 1 2009

Tulosta artikkeli

Pätkätyöntekijöiden asema paranee - keskusjärjestöt sopivat uudistuspaketista

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 21. tammikuuta päässeet sopuun työttömyysturvan ja eläkepolitiikan uudistamisesta.

SAK:n alkuperäistiedote asiasta on tässä viestissä Word-muotoisena liitetiedostona. Koko neuvottelutulos yksityiskohtineen on SAK:n sivuilla:
http://www.sak.fi

Järjestöjen neuvottelutulos tukee sosiaaliturvan uudistamiskomitean (ns. Sata-komitean) työtä ja hallituksen elvytyspakettia.

Hallituksen ja työnantajapuolen julkisuudessa esittämät työttömyysturvan tason ja keston heikennykset pystyttiin neuvotteluissa estämään.

Sen sijaan neuvottelutuloksen ehdotukset parantavat varsinkin pätkätyöntekijöiden asemaa. Myös perusturvan ja ansioturvan välinen kytkentä säilyy SAK:n tavoitteiden mukaisesti ehdotuksissa.

Neuvottelutuloksen mukaan lisäpäivärahaoikeuden alaikäraja nousee vuodella 60 vuoteen. Muutos tehdään taantuman yli ulottuvan siirtymäajan jälkeen ja se koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Samalla sovittiin ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien asemaa koskevista parannuksista.

Neuvottelutuloksessa pystyttiin myös varmistamaan työeläkkeiden pidemmän aikavälin rahoitus ja sovittiin vuorotteluvapaan vakinaistamisesta.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen on tyytyväinen siitä, että työmarkkinoiden keskusjärjestöt pystyvät edelleen sopimaan tärkeistä asioista yhdessä.

- Ehdotuspaketilla suojataan ihmisten työttömyysturva ja varmistetaan työeläkkeiden rahoitus. Ratkaisua voisi luonnehtia merkittäväksi sosiaalitupoksi, Lauri Ihalainen sanoo.

Lue koko tiedote: