17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Tulosta artikkeli

Jäsenäänestys uudesta teollisuusliitosta

Metallityöväen Liiton liittovaltuusto päätti, että liitto järjestää jäsenäänestyksen uudesta teollisuusliitosta (TEAM-liittoprojekti) 5.2.–19.2.2009.

Jäsenäänestys on luonteeltaan neuvoa-antava ja voittaneeksi katsotaan se kanta, joka on saanut enemmistön annetuista äänistä.

Jäsenäänestyksen perusteella liittotoimikunta päättää, kutsutaanko koolle ylimääräinen liittokokous, jossa päätetään Metallityöväen Liiton kannasta uuden teollisuuden ammattiliiton perustamiseen ja tarvittaessa Metallityöväen Liitto ry:n lakkauttamisesta tai muista toimista.

Äänestys järjestetään postiäänestyksenä, jonka toimeenpanosta vastaa Itella Oyj. Metallityöväen Liiton liittotoimikunta vahvisti jäsenäänestysohjeet 12.12.2008.

Äänestysmateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille tiistaina 3.2.2009 jäsenrekisterin tietojen mukaan. Äänioikeutettuja ovat ammattiosastojen jäseniksi 31.12.2008 mennessä liittyneet, joilla on jäsenyys liiton sääntöjen perusteella kunnossa.

Äänestys alkaa 5.2.2009 ja päättyy torstaina 19.2.2009 kello 12.00. Varmistaakseen, että palautuskuori on ajoissa perillä, tulee se postittaa viimeistään 16.2.2009.

TEAM-liittoprojektissa on kyse siitä, että Metallityöväen Liitto, Kemianliitto, Puu- ja erityisalojen liitto, Sähköalojen ammatti-liitto, Viestintäalan ammattiliitto ja Rautatieläisten liitto perustavat uuden teollisuuden ammattiliiton, jonka nykyiset liitot muodostaisivat. Nykyiset ammattiosastot jatkaisivat ennallaan ja liittyisivät uuteen liittoon. Uusi liitto aloittaisi 1.1.2010.

Kemianliitto järjestää jäsenäänestyksen samaan aikaan kuin Metallityöväen Liitto.

Tiedotusta ja koulutusta

Jäsenäänestysmateriaalin yhteydessä äänioikeutetuille lähetetään tiivis selvitys siitä, mistä hankkeessa on kyse. Ahjon numerossa 1/2009 (8.1.2009) on laaja tietopaketti hankkeesta. Asiasta saa lisätietoa myös osoitteesta http://www.metalliliitto.fi -> TEAM-liittoprojekti. Asiaa käsitellään myös muissa alkuvuoden Ahjoissa.

Liitto järjestää hankkeesta tammi- ja helmikuussa useita alueellisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Ne ovat pääsääntöisesti työajan jälkeen järjestettäviä, kaikille avoimia tilaisuuksia. Metallin aluetoimistot lähettävät tarkemmat kutsut tilaisuuksista ja tilaisuuksista tulee luettelo Ahjoon numero 1/2009.

Ammattiosastoja ja seuturyhmiä kannustetaan lisäksi järjestämään omia TEAM-tilaisuuksiaan mm. iltakursseina. Liitto maksaa kurssikuluista 15 euroa osallistujaa kohti.

Jäsenäänestyksestä tiedotetaan tarkemmin alkuvuoden liiton tiedotteissa.