17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Jäsenäänestys uudesta teollisuusliitosta

Metallityöväen Liiton liittovaltuusto päätti, että liitto järjestää jäsenäänestyksen uudesta teollisuusliitosta (TEAM-liittoprojekti) 5.2.–19.2.2009.

Työmarkkinajärjestöiltä yhteiset esitykset elvytykseen

Työmarkkinajärjestöt jättivät 9. joulukuuta yhteiset esitykset maan hallitukselle talouskehityksen elvyttämiseksi, työttömyyden kasvun estämiseksi sekä työssä olevien ja työttömien ammatillisten valmiuksien lisäämiseksi.

Metalliliitto: Hallituksen kasvatettava elvytyspakettia tuntuvasti

Hallituksen on tartuttava talouden taantumaa lieventäviin toimiin viipymättä. Metallityöväen liitto vaatii, että elvyttäviin toimiin ohjattavan rahan määrä on moninkertaistettava hallituksen esittämästä.

Jäsenkortti 2009 lähetetty

Metalliliiton jäsenkortit vuodeksi 2009 postitettiin jäsenille marras-joulukuun vaihteessa. Kortin mukana on lähetetty Metallityöväen kalenteri sekä jäsenetuesite.

Lähetettyjen työntekijöiden jäsenyys Metalliliitossa

Liittotoimikunnan kokouksessa 11.12. hyväksyttiin jäsenyys Metalliliitossa niille työläisille, jotka ovat Suomessa lähetettyinä työntekijöinä.

Kurssi luottamushenkilöiden jaksamisesta

Murikassa on tarjolla kurssi, joka pureutuu
luottamushenkilöiden jaksamiseen työelämässä.

Liiton yt-ohjausryhmältä tukea neuvotteluihin

Yt-neuvottelujen jatkuvasti lisääntyessä on Metalliliittoon perustettu yt-ohjausryhmä. Liittotoimikunta vahvisti asian kokouksessaan.

Lomautus saattaa katkaista osa-aikaeläkkeen

Osa-aikaeläkkeellä olevan kannattaa olla tarkkana lomautuksen sattuessa, jotta eläkkeen maksaminen ei katkeaisi.

Jäsenhankinta on jokapäiväistä

Vuosi 2009 on SAK:ssa ja sen jäsenliitoissa omistettu jäsenhankinnalle. Metalliliitossa jäsenhankinta on luottamusmiesten jokapäiväistä perustyötä.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Jäsenäänestys uudesta teollisuusliitosta

Metallityöväen Liiton liittovaltuusto päätti, että liitto järjestää jäsenäänestyksen uudesta teollisuusliitosta (TEAM-liittoprojekti) 5.2.–19.2.2009.

Metallityöväen Liiton liittovaltuusto päätti, että liitto järjestää jäsenäänestyksen uudesta teollisuusliitosta (TEAM-liittoprojekti) 5.2.–19.2.2009.

Jäsenäänestys on luonteeltaan neuvoa-antava ja voittaneeksi katsotaan se kanta, joka on saanut enemmistön annetuista äänistä.

Jäsenäänestyksen perusteella liittotoimikunta päättää, kutsutaanko koolle ylimääräinen liittokokous, jossa päätetään Metallityöväen Liiton kannasta uuden teollisuuden ammattiliiton perustamiseen ja tarvittaessa Metallityöväen Liitto ry:n lakkauttamisesta tai muista toimista.

Äänestys järjestetään postiäänestyksenä, jonka toimeenpanosta vastaa Itella Oyj. Metallityöväen Liiton liittotoimikunta vahvisti jäsenäänestysohjeet 12.12.2008.

Äänestysmateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille tiistaina 3.2.2009 jäsenrekisterin tietojen mukaan. Äänioikeutettuja ovat ammattiosastojen jäseniksi 31.12.2008 mennessä liittyneet, joilla on jäsenyys liiton sääntöjen perusteella kunnossa.

Äänestys alkaa 5.2.2009 ja päättyy torstaina 19.2.2009 kello 12.00. Varmistaakseen, että palautuskuori on ajoissa perillä, tulee se postittaa viimeistään 16.2.2009.

TEAM-liittoprojektissa on kyse siitä, että Metallityöväen Liitto, Kemianliitto, Puu- ja erityisalojen liitto, Sähköalojen ammatti-liitto, Viestintäalan ammattiliitto ja Rautatieläisten liitto perustavat uuden teollisuuden ammattiliiton, jonka nykyiset liitot muodostaisivat. Nykyiset ammattiosastot jatkaisivat ennallaan ja liittyisivät uuteen liittoon. Uusi liitto aloittaisi 1.1.2010.

Kemianliitto järjestää jäsenäänestyksen samaan aikaan kuin Metallityöväen Liitto.

Tiedotusta ja koulutusta

Jäsenäänestysmateriaalin yhteydessä äänioikeutetuille lähetetään tiivis selvitys siitä, mistä hankkeessa on kyse. Ahjon numerossa 1/2009 (8.1.2009) on laaja tietopaketti hankkeesta. Asiasta saa lisätietoa myös osoitteesta http://www.metalliliitto.fi -> TEAM-liittoprojekti. Asiaa käsitellään myös muissa alkuvuoden Ahjoissa.

Liitto järjestää hankkeesta tammi- ja helmikuussa useita alueellisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Ne ovat pääsääntöisesti työajan jälkeen järjestettäviä, kaikille avoimia tilaisuuksia. Metallin aluetoimistot lähettävät tarkemmat kutsut tilaisuuksista ja tilaisuuksista tulee luettelo Ahjoon numero 1/2009.

Ammattiosastoja ja seuturyhmiä kannustetaan lisäksi järjestämään omia TEAM-tilaisuuksiaan mm. iltakursseina. Liitto maksaa kurssikuluista 15 euroa osallistujaa kohti.

Jäsenäänestyksestä tiedotetaan tarkemmin alkuvuoden liiton tiedotteissa.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Työmarkkinajärjestöiltä yhteiset esitykset elvytykseen

Työmarkkinajärjestöt jättivät 9. joulukuuta yhteiset esitykset maan hallitukselle talouskehityksen elvyttämiseksi, työttömyyden kasvun estämiseksi sekä työssä olevien ja työttömien ammatillisten valmiuksien lisäämiseksi.

Työmarkkinajärjestöt jättivät 9. joulukuuta yhteiset esitykset maan hallitukselle talouskehityksen elvyttämiseksi, työttömyyden kasvun estämiseksi sekä työssä olevien ja työttömien ammatillisten valmiuksien lisäämiseksi.

Yhteisten esitysten lisäksi jättivät palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK omat yhteiset täydentävät ehdotuksensa talouskasvun ja työllisyyden edistämiseksi.


Ne ovat luettavissa SAK:n sivuilla:

Esitykset

Täydentävät ehdotukset

 
Metalliliiton uutiskirje

17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Metalliliitto: Hallituksen kasvatettava elvytyspakettia tuntuvasti

Hallituksen on tartuttava talouden taantumaa lieventäviin toimiin viipymättä. Metallityöväen liitto vaatii, että elvyttäviin toimiin ohjattavan rahan määrä on moninkertaistettava hallituksen esittämästä.

Hallituksen on tartuttava talouden taantumaa lieventäviin toimiin viipymättä. Metallityöväen liitto vaatii, että elvyttäviin toimiin ohjattavan rahan määrä on moninkertaistettava hallituksen esittämästä.

Vaikeuksissa olevia yrityksiä pitää auttaa aientamalla sellaisia valtion hankintoja, mitkä joka tapauksessa ovat kohta edessä. Helsingin telakalle toisivat helpotusta jäänmurtaja- ja öljyntorjuntakaluston uushankinnat ja peruskorjaukset. Puolustusvoimat tarvitsee lisää kuljetuskalustoa ja VR:llä on edessä vaunujen uusiminen. Nämä kaikki hankinnat pitäisi päättää ja käynnistää pian.

Myös julkinen asuntorakentaminen, jolla tuotettaisiin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, työllistäisi monia aloja.

Valtion tuki ei kuitenkaan saa olla avoin piikki yrityksille. Pitää arvioida, mitkä yritykset ovat tukemisen arvoisia. Tällaista arviointia kyetään tekemään vientitakuulaitoksissa, kuten Finnverassa tai esimerkiksi Teollisuussijoitus Oy:ssä. Niille pitää ohjata nopeasti lisää rahaa.

Yksityisten työnantajien on ymmärrettävä vastuunsa ja roolinsa yhteiskunnassa. Esimerkiksi Saksassa työnantajat ovat vapaaehtoisesti ottaneet käyttöön politiikan, jossa irtisanomisten sijaan tarjoavat koulutusohjelmia. Tämä on hyvä malli myös Suomessa. Ammattitaitoinen työvoima pitää kaikin keinoin saada pysymään metallialalla. Toiselle työuralle siirtyneitä on myöhemmin hyvin vaikea saada takaisin alan yrityksiin.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Jäsenkortti 2009 lähetetty

Metalliliiton jäsenkortit vuodeksi 2009 postitettiin jäsenille marras-joulukuun vaihteessa. Kortin mukana on lähetetty Metallityöväen kalenteri sekä jäsenetuesite.

Metalliliiton jäsenkortit vuodeksi 2009 postitettiin jäsenille marras-joulukuun vaihteessa. Kortin mukana lähetettiin vuoden Metallityöväen kalenteri sekä jäsenetuesite.

17.10.2008 jälkeen liittyneet uudet jäsenet ja syksyn aikana jäsenmaksuepäselvyytensä kuntoon laittaneet jäsenet saavat v.2009 jäsenkortin ja kalenterin viimeistään tammikuun aikana.

Vuoden 2009 kortissa on eri tietoja kuin edellisten vuosien korteissa. Siinä on nimi- ja osastotietojen lisäksi edelleen tiedot liittymisajasta Metalliliittoon sekä tieto ensimmäisestä liitosta.

Korttiin on lisätty kohdat "Liittymisaika työttömyyskassaan" ja "1. työttömyyskassa". Korteissa ei ole enää edellisvuosien tapaan kohtaa "1. liittymisaika". Tästä muutoksesta ei kuitenkaan tarvitse huolestua, sillä kaikki jäsenyysvuodet ovat jäsenrekisterissä tallessa.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Lähetettyjen työntekijöiden jäsenyys Metalliliitossa

Liittotoimikunnan kokouksessa 11.12. hyväksyttiin jäsenyys Metalliliitossa niille työläisille, jotka ovat Suomessa lähetettyinä työntekijöinä.

Liittotoimikunnan kokouksessa 11.12. hyväksyttiin jäsenyys Metalliliitossa niille työläisille, jotka ovat Suomessa lähetettyinä työntekijöinä.

Jäsenyys ei sisällä Metallin työttömyyskassan jäsenyyttä.

Liittymislomake otetaan käyttöön mahdollisimman pian ja se on saatavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja puolaksi. Suomenkielinen lomake on valmis, ja käännökset saadaan vuoden 2009 alussa.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Kurssi luottamushenkilöiden jaksamisesta

Murikassa on tarjolla kurssi, joka pureutuu
luottamushenkilöiden jaksamiseen työelämässä.

Murikassa on tarjolla kurssi, joka pureutuu
luottamushenkilöiden jaksamiseen työelämässä.

Metallin täydennyskurssi - Voimavarat ja muutoksen hallinnan välineet 19.1 - 21.1.2009.

Lähetä kurssihakemus osoitteella:
Metallityöväen Liitto ry / Koulutus
PL 107
00531 Helsinki

 
Metalliliiton uutiskirje

17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Liiton yt-ohjausryhmältä tukea neuvotteluihin

Yt-neuvottelujen jatkuvasti lisääntyessä on Metalliliittoon perustettu yt-ohjausryhmä. Liittotoimikunta vahvisti asian kokouksessaan.

Yt-neuvottelujen jatkuvasti lisääntyessä on Metalliliittoon perustettu yt-ohjausryhmä. Liittotoimikunta vahvisti asian kokouksessaan.

Metalliliitto katsoo, että nykyisessä tilanteessa on tarpeen lisätä ja tehostaa luottamusmiesten avustamista ja ohjeistamista yrityksissä käytävissä yt-neuvotteluissa.

Päivitetty pikaopas lomautus- ja irtisanomistilanteista tulee liiton kotisivuille tammikuun aikana.
Metalliliitosta on mahdollista tilata tarkempaa yt-neuvotteluihin liittyvää ohjeistusta. Tilaukset tulee tehdä sähköisesti: tarja.loppi@metalliliitto.fi.

Ongelmatilanteissa ota yhteys edunvalvonnan palvelunumeroon 020 77 41100.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Lomautus saattaa katkaista osa-aikaeläkkeen

Osa-aikaeläkkeellä olevan kannattaa olla tarkkana lomautuksen sattuessa, jotta eläkkeen maksaminen ei katkeaisi.

Osa-aikaeläkkeellä olevan kannattaa olla tarkkana lomautuksen sattuessa, jotta eläkkeen maksaminen ei katkeaisi.

Eläkettä ei makseta, jos osa-aikatyöhön tulee yli kuuden viikon mittainen tauko, kerrotaan Eläketurvakeskuksesta. Vuosi- tai sairaslomaa ei katsota tällaiseksi katkoksi.

Katkennut osa-aikaeläke myönnetään uudelleen entisin ehdoin, jos lomautus kestää alle kuusi kuukautta.

Jos lomautus kestää yli puoli vuotta, osa-aikaeläkettä ei makseta entisin ehdoin, vaan sitä täytyy hakea uudelleen. Juuri ennen osa-aikaeläkkeen alkamista pitää tehdä vähintään vuosi kokopäivätyötä eläkettä edeltävän 18 kuukauden aikana.

Jos osa-aikatyö loppuu lomautuksen jälkeen kokonaan, myös osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy pysyvästi. Jos uutta osa-aikaista työtä ei löydy, vaihtoehtona on työttömyyspäiväraha. Ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha lasketaan osa-aikaeläkettä edeltäneiden kokopäivätyön ansioiden perusteella.

Osa-aikaeläkettä voivat saada 58–67 -vuotiaat osa-aikatyössä käyvät palkansaajat ja yrittäjät eläkkeen kaikkien ehtojen täytyttyä. Asiasta pitää ensin sopia työantajan kanssa. Yrittäjä neuvottelee osa-aikaeläkkeestä suoraan eläkevakuutusyhtiönsä kanssa.

Osa-aikaeläkkeeltä käy työssä reilut 30 000 ihmistä.

Lisätiedot Eläketurvakeskuksesta: neuvonta-asiantuntijat Terhi Piitulainen, puh. 010 751 2391 ja Paula Ropponen, puh. 010 751 2274. Keskuksen nettisivut:
www.etk.fi

 
Metalliliiton uutiskirje

17.12.2008 | Uutiskirje 16 2008

Jäsenhankinta on jokapäiväistä

Vuosi 2009 on SAK:ssa ja sen jäsenliitoissa omistettu jäsenhankinnalle. Metalliliitossa jäsenhankinta on luottamusmiesten jokapäiväistä perustyötä.

Vuosi 2009 on SAK:ssa ja sen jäsenliitoissa omistettu jäsenhankinnalle. Metalliliitossa jäsenhankinta on luottamusmiesten jokapäiväistä perustyötä.

Ammattiliiton jäseneksi liitytään, kun jäsenyyttä joku tarjoaa. Suurin syy siihen, että ei kuulu liittoon on se, että jäsenyyttä ei kukaan ole ottanut puheenaiheeksi.

SAK:n kampanjoinnin tavoitteena on herätellä järjestäytymättömiä työntekijöitä liittymään ammattiliittoon. Kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret ja maahanmuuttajat.

Jäsenhankintaa tehdään paitsi perinteiseen tapaan työpaikoilla myös jalkautumalla kaduille ja nuorten tapahtumiin. Uusina keinoina käyttöön otetaan palkatut jäsenhankkijat, nuorten suosimat sähköiset foorumit ja tekstiviestit.

– Tärkeimmän jäsenhankintatyön tekevät yhä luottamusmiehet ja ammattiosastojen aktiivit, SAK:n järjestöpäällikkö Reijo Paananen toteaa.

Vuoden 2009 kampanja pyörähtää käyntiin 19. tammikuuta, jolloin liittojen ja SAK:n aktiivit jalkautuvat suurimpien kaupunkien kaduille ja kampanjasivusto aukeaa.