17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Tulosta artikkeli

Työehtosopimuksen matkakorvauksiin ei ole tulossa heikennyksiä

Hallituksen esitys komennusmiesten matkakorvauksia koskevan lain muuttamiseksi ei sisällä heikennyksiä työehtosopimuksen nykyisiin matkatyömääräyksiin.

Komennusmiehiä siis koskee jatkossakin muuttumattomana työehtosopimuksessa sovittu 40 kilometrin sääntö verovapaiden korvausten osalta. Lakiesitys ei siis muuta työehtosopimuksen mukaista käytäntöä, toteavat Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja sihteeri Matti Mäkelä yhteisessä tiedotteessaan.

Lakiesitys parantaa puolestaan niiden komennusmiesten asemaa, joilla ei ole lain tarkoittamaa varsinaista työpaikkaa. Metalliliitto on yhdessä Teknologiateollisuuden, SAK:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa esittänyt, että työntekemispaikan etäisyysvaatimus laskettaisiin hallituksen esittämän 100 kilometrin sijasta 80 kilometriin niiden työntekijöiden osalta, joille ei määritelty varsinaista työpaikkaa.

Hallituksen eduskunnalle antaman esityksen mukaan komennusmiehille syntyy oikeus verovapaisiin korvauksiin, kun komennuskohde sijaitsee yli 100 km etäisyydellä varsinaiselta asunnolta ja komennusmies yöpyy komennuskohteessa tilapäisissä majoitustiloissa. Nykytilanteessa komennuskohde on katsottu varsinaiseksi työpaikaksi. Tästä on seurannut toisistaan poikkeavia verottajan tulkintoja ja ristiriitatilanteita.

Lakiesitys selkeyttää myös työnantajan vastuuta siitä, milloin matkakorvauksista peritään vero.

Järjestöt perustelevat muutosesitystään sillä, että komennusluonteisessa työssä on hyvin yleistä tehdä pidempiä työpäiviä useana päivänä peräkkäin ja pitää vastaavasti pitkä yhtäjaksoinen vapaa.

Järjestöt ovat lisäksi muistuttaneet, että teollisuuden huolto ja investointiseisokit tehdään pääsääntöisesti komennusmiestyövoimalla ja työpäivät ovat normaalia pidempiä. Silloin työntekijät myös usein yöpyvät komennuskohteessa tilapäismajoituksessa.

Metalliliitto kummastelee, että tämä hyvin perusteltu muutos ei sisälly hallituksen esitykseen. Liitto kuitenkin muistuttaa, että myönteisen ratkaisun löytymistä asiassa ei voi edistää lakoilla tai työnseisauksilla, erityisesti nyt, kun työnantajapuoli on yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa pyrkinyt vaikuttamaan työntekijöille myönteisen ratkaisun syntymiseksi.


Lisätietoja: työehtosihteeri Kari Hyytiä puh. 040 725 2984