17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Lomautuskynnys laskenut yrityksissä liian alas

Nopeasti laajentunut finanssikriisi on laukaissut yrityksissä paniikinomaisen lomautusten ja irtisanomisten aallon.

Liittotoimikunta esittää jäsenäänestystä TEAMista

Liittotoimikunta esittää liittovaltuustolle jäsenäänestyksen järjestämistä TEAM-projektista.

Työehtosopimuksen matkakorvauksiin ei ole tulossa heikennyksiä

Hallituksen esitys komennusmiesten matkakorvauksista ei sisällä heikennyksiä työehtosopimuksen nykyisiin matkatyömääräyksiin.

Lomautettujen ilmoittaminen työvoimatoimistoon

Metallityöväen työttömyyskassan ohjeita luottamusmiehille lomautustilanteita varten.

Muutoksen eväät -kurssille haku käynnissä

Kolmen kuukauden kurssi järjestetään kahdessa osassa.

Valtuusto koolla ensi viikolla

Metalliliiton liittovaltuusto kokoontuu 26.–27. marraskuuta Helsingissä.

Metalli perustaa kriisiryhmän

Metalliliiton liittotoimikunta päätti perustaa jatkuvasti lisääntyviä yt-neuvotteluja varten kriisityöryhmän.

Saksassa palkkoihin 4,2 prosentin korotus

Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuuden uusi työehtosopimus nostaa palkkoja hieman nopeammin kuin inflaatio etenee.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Lomautuskynnys laskenut yrityksissä liian alas

Nopeasti laajentunut finanssikriisi on laukaissut yrityksissä paniikinomaisen lomautusten ja irtisanomisten aallon.

Nopeasti laajentunut finanssikriisi on laukaissut yrityksissä paniikinomaisen lomautusten ja irtisanomisten aallon. Metalliliitto on vakavasti huolestunut siitä, että yritykset toimivat nyt lyhytnäköisesti ja harkitsematta perusteellisesti vaihtoehtoja lomautuksille.

Lomautusten sijasta yritykset voivat esimerkiksi kouluttaa henkilöstöään ja kehittää työympäristöä. Lisä- ja täydennyskoulutuksesta on hyötyä myös yrityksen tuottavuuden kehittämisessä.

Metalliliitto muistutti perjantaina 14.11. antamassaan kannanotossa, että metallialan yrityksillä on takana pitkään kestänyt noususuhdanne. Ylisuuria osinkoja maksaneilta ja huimia voittoja tuottaneilta yrityksiltä pitää nyt löytyä resursseja, joilla laajamittaiset irtisanomiset ja lomautukset voidaan välttää. Henkilöstö on palkkaratkaisuilla luonut edellytykset yritysten menestykselle. Nyt pitää yritysten vuorostaan kantaa vastuuta henkilöstöstään ja tinkiä omista lyhyen aikavälin tuottotavoitteistaan, Metalliliitto muistuttaa.

Metallialan ammattikoulutus on vihdoin alkanut vetää puoleensa nuoria, joille suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle avaa hyvät työnsaantimahdollisuudet. Tämä vetovoima menetetään pitkäksi aikaa, jos yritykset kohtelevat nyt piittaamattomasti henkilöstöään. Taantumaa seuraa aina noususuhdanne. Jos yritykset päästävät nyt irti työvoimastaan, on suhdanteen kääntyessä vaikea löytää osaavaa väkeä, Metalliliitto painottaa.

Lisäksi valtion on määrätietoisesti huolehdittava siitä, että yrityksille soveltuvaa koulutusta on riittävästi tarjolla. Julkisia hankintoja on aikaistettava ja on käynnistettävä pikaisesti julkisia investointeja, kuten teiden ja rataverkostojen kunnostus. Myös Finnveralle ja Suomen Teollisuussijoitukselle on ohjattava lisäpanoksia, Metalliliitto vaatii.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Liittotoimikunta esittää jäsenäänestystä TEAMista

Liittotoimikunta esittää liittovaltuustolle jäsenäänestyksen järjestämistä TEAM-projektista.

Metalliliiton liittotoimikunta esittää liittovaltuustolle, että liitto järjestää jäsenäänestyksen uudesta teollisuusliitosta eli TEAM-liittoprojektista.

Luonteeltaan neuvoa-antava jäsenäänestys järjestetään esityksen mukaan postiäänestyksenä 5.–19. helmikuuta 2009.

Päätöksen jäsenäänestyksestä tekee Metalliliiton liittovaltuusto, joka kokoontuu 26.–27.11.

Metalliliiton säännöissä ei ole mainintaa eikä ohjeistusta jäsenäänestyksestä. Tämän vuoksi jäsenäänestys on luonteeltaan neuvoa-antava. Jäsenäänestyksessä voittaneeksi katsotaan se kanta, joka on saanut enemmistön annetuista äänistä, todetaan liittotoimikunnan esityksessä.

Jäsenkäsittelyn järjestäminen uudesta teollisuusliitosta perustuu toukokuussa pidetyn Metalliliiton liittokokouksen päätökseen. Jäsenäänestyksen tuloksen perusteella liittotoimikunta tulee arvioimaan, onko edellytyksiä kutsua koolle ylimääräinen liittokokous päättämään liiton kannasta uuden teollisuuden ammattiliiton perustamiseen.

TEAM-liittoprojektissa on kyse Kemianliiton, Metalliliiton, Puu- ja erityisalojen liiton, Sähköalojen ammattiliiton, Viestintäalan ammattiliiton sekä Rautatieläisten liiton hankkeesta uuden teollisuuden ammattiliiton perustamiseksi.

TEAM-hankkeesta lisää
www.metalliliitto.fi/portal/suomi/team-liittoprojekti

 
Metalliliiton uutiskirje

17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Työehtosopimuksen matkakorvauksiin ei ole tulossa heikennyksiä

Hallituksen esitys komennusmiesten matkakorvauksista ei sisällä heikennyksiä työehtosopimuksen nykyisiin matkatyömääräyksiin.

Hallituksen esitys komennusmiesten matkakorvauksia koskevan lain muuttamiseksi ei sisällä heikennyksiä työehtosopimuksen nykyisiin matkatyömääräyksiin.

Komennusmiehiä siis koskee jatkossakin muuttumattomana työehtosopimuksessa sovittu 40 kilometrin sääntö verovapaiden korvausten osalta. Lakiesitys ei siis muuta työehtosopimuksen mukaista käytäntöä, toteavat Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja sihteeri Matti Mäkelä yhteisessä tiedotteessaan.

Lakiesitys parantaa puolestaan niiden komennusmiesten asemaa, joilla ei ole lain tarkoittamaa varsinaista työpaikkaa. Metalliliitto on yhdessä Teknologiateollisuuden, SAK:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa esittänyt, että työntekemispaikan etäisyysvaatimus laskettaisiin hallituksen esittämän 100 kilometrin sijasta 80 kilometriin niiden työntekijöiden osalta, joille ei määritelty varsinaista työpaikkaa.

Hallituksen eduskunnalle antaman esityksen mukaan komennusmiehille syntyy oikeus verovapaisiin korvauksiin, kun komennuskohde sijaitsee yli 100 km etäisyydellä varsinaiselta asunnolta ja komennusmies yöpyy komennuskohteessa tilapäisissä majoitustiloissa. Nykytilanteessa komennuskohde on katsottu varsinaiseksi työpaikaksi. Tästä on seurannut toisistaan poikkeavia verottajan tulkintoja ja ristiriitatilanteita.

Lakiesitys selkeyttää myös työnantajan vastuuta siitä, milloin matkakorvauksista peritään vero.

Järjestöt perustelevat muutosesitystään sillä, että komennusluonteisessa työssä on hyvin yleistä tehdä pidempiä työpäiviä useana päivänä peräkkäin ja pitää vastaavasti pitkä yhtäjaksoinen vapaa.

Järjestöt ovat lisäksi muistuttaneet, että teollisuuden huolto ja investointiseisokit tehdään pääsääntöisesti komennusmiestyövoimalla ja työpäivät ovat normaalia pidempiä. Silloin työntekijät myös usein yöpyvät komennuskohteessa tilapäismajoituksessa.

Metalliliitto kummastelee, että tämä hyvin perusteltu muutos ei sisälly hallituksen esitykseen. Liitto kuitenkin muistuttaa, että myönteisen ratkaisun löytymistä asiassa ei voi edistää lakoilla tai työnseisauksilla, erityisesti nyt, kun työnantajapuoli on yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa pyrkinyt vaikuttamaan työntekijöille myönteisen ratkaisun syntymiseksi.


Lisätietoja: työehtosihteeri Kari Hyytiä puh. 040 725 2984

 
Metalliliiton uutiskirje

17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Lomautettujen ilmoittaminen työvoimatoimistoon

Metallityöväen työttömyyskassan ohjeita luottamusmiehille lomautustilanteita varten.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on lomautustilanteissa annettava 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen työntekijöille lomautusilmoitus. Pelti- ja teollisuuseristysalalla ilmoitusaika on viisi päivää. Jos lomautus koskee vähintään kymmentä työntekijää, ilmoitus on annettava myös työvoimatoimistolle.

Jos määräaikainen kokoaikainen tai määräaikainen työaikaa lyhentäen toteutettu lomautus koskee vähintään kymmentä työntekijää, työpaikalla voidaan käyttää ryhmälomautusmenettelyä. Tällöin lomautusilmoituksessa mainitut työntekijät ovat lomautusajan työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistossa eikä heidän tarvitse ilmoittautua henkilökohtaisesti työvoimatoimistoon työnhakijoiksi.


Lomautettujen ilmoittaminen työttömyyskassaan

Edellä mainitusta lomautusilmoituksesta ei lähetetä jäljennöstä työttömyyskassaan. Työttömyyskassa saa tiedon lomautuksista tarkistusilmoituslomakkeesta (ns. yhteislista), jonka työnantaja tai luottamusmies toimittaa suoraan työttömyyskassaan neljän kalenteriviikon tai muissa erikseen sovituissa jaksoissa jälkikäteen tämän ajan päätyttyä.

Tarkistusilmoituksia ei leimata työvoimatoimistossa. Tarkistusilmoituslomakkeita saa työttömyyskassasta, työvoimatoimistosta tai www.suomi.fi -sivulta kohdasta asiointi ja lomakkeet.

Tarkistusilmoituksessa työntekijät tulee ryhmitellä siten, että samalla lomakkeella on vain samaan työttömyyskassaan kuuluvat työntekijät. Työttömyyskassaan kuulumattomat työntekijät tulee ryhmitellä asuinkunnittain eri lomakkeille Kelan paikallistoimistoja varten. Kustakin lomakkeesta tulee lisäksi ilmetä lomautettujen kokonaismäärä.

Luottamusmiehen kannattaa varmistaa, että kaikkien työntekijöiden nimet ja henkilötunnukset ovat listoilla. Jos työntekijän nimi puuttuu listalta, hänelle ei voida maksaa työttömyyspäivärahaa. Samoin on tarkistettava, että kunkin työntekijän lomautusaika on merkitty lomakkeeseen oikein.

Lisäksi tulee huolehtia siitä, että työntekijöiden tarkistusilmoituksessa olevat lomautusajat ja jäsenten ansiopäivärahahakemukseen merkitsemät hakemusajat vastaavat toisiaan.

Päivärahan hakemisohjeet löytyvät työttömyyskassan nettisivuilta www.metalliliitto.fi/tyottomyyskassa tai jäsenlehti Ahjosta.

Päivärahahakemukset tulisi koota työpaikalla yhteen ja lähettää työttömyyskassan keskustoimistoon osoitteella PL 116, 00531 Helsinki. Niiden toimittaminen omaan aluetoimistoon on myös mahdollista.


Henkilökohtainen ilmoittautuminen työvoimatoimistoon

Jos lomautus on toteutettu määräajaksi ja lomautettuja on työpaikalla vähemmän kuin kymmenen tai lomautus on toteutettu toistaiseksi voimassa olevana (vaikka lomautettuja olisikin vähintään kymmenen), ei ryhmälomautusmenettelyä työministeriön antaman ohjeen mukaan voida käyttää.

Tällöin lomautettujen työntekijöiden on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti työvoimatoimistoon työnhakijoiksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.


Kokoaikainen lomautus

Kokoaikaisen lomautuksen ajalta työntekijöille maksetaan normaalia täyttä työttömyyspäivärahaa.

Lomautus on kokoaikaista, jos se kestää vähintään kalenteriviikon ja sen aikana on viisi lomautuspäivää ja kaksi palkatonta vapaapäivää.


Lyhennetty työviikko ja lyhennetty työpäivä

Jos lomautus toteutetaan lyhennettynä työviikkona tai työpäivänä, työttömyyspäiväraha maksetaan ns. soviteltuna päivärahana. On huomattava, että soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, jos työviikkoa lyhennetään vain yhdellä työpäivällä. Tällöin ei myöskään omavastuuaika kulu.

Koska soviteltuun päivärahaan liittyy paljon erilaisia ongelmia, lomautus kannattanee toteuttaa, mikäli mahdollista, kokoaikaisena vaikka ns. vuoroviikkolomautuksena. Järjestelmän voi rakentaa työpaikalle sopivaksi, kunhan lomautusta ja työtä on aina koko kalenteriviikko eikä samalla kalenteriviikolla ole sekä lomautusta että työtä.


Määräaikaiset työntekijät

Pääsääntönä on, että määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voi lomauttaa. Poikkeuksellisesti työnantaja saa kuitenkin työsopimuslain 5 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi ollut oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä.

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle lomautuksen perusteella vain silloin, kun lomautukseen on edellä mainittu poikkeuksellinen peruste.


Työaikapankki

Jos työpaikalla on käytössä työaikapankki, kannattaa huomata rahakorvauksen vaikutus työttömyyspäivärahaan.

Jos työntekijälle maksetaan rahakorvausta työaikapankista kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana, rahakorvaus estää päivärahan maksamisen korvauksen jaksotusajalta. Työaikapankista nostetun rahakorvauksen jaksotus tehdään samalla tavalla kuin työsuhteen päättyessä pitämättä jääneestä vuosilomasta maksetun lomakorvauksen jaksotus.

Jos lomautus on toteutettu lyhennettynä työviikkona tai lyhennettynä työpäivänä, työaikapankista nostetut ansiot otetaan soviteltua päivärahaa maksettaessa tulona huomioon.


Liittojen suositus

Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liiton yhteisessä julkaisussa ”Metalliteollisuuden työaikamalleja” suositellaan, että vajaatyöllisyystilanteissa käytetään ensisijaisesti työajan tasaamisvapaata sekä mahdollisia työaikasaldoja ja tarvittaessa vasta sen jälkeen turvaudutaan lomauttamiseen (s. 12).


Yhteydenotot

Työttömyyskassa toivoo, että luottamusmiehet olisivat lomautustilanteissa etukäteen yhteydessä työttömyyskassaan kassan hoitaja Juha Vierimaahan tai toimistopäällikkö Niclas Nybergiin.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Muutoksen eväät -kurssille haku käynnissä

Kolmen kuukauden kurssi järjestetään kahdessa osassa.

Muutoksen eväät -kurssille haku on parasta aikaa käynnissä!

Kurssi kestää kolme kuukautta. Se järjestetään jäsenten toivomuksesta kahdessa osassa. I. jakso pidetään 2.2.-6.3.2009 ja II. jakso 30.3.-15.5.2009.

Muutoksen eväät -kurssilla liiton hallinnon jäsenten ja
luottamushenkilöiden on mahdollista syventää osaamistaan. Kun sinulla on tavoitteena syventää ay-osaaamistasi, kannattaa tarttua tilaisuuteen. Irtiotto työelämästä ja tiedon lisääntyminen parantavat myös työssä jaksamista.

Lähetä kurssihakemus osoitteella:
Metallityöväen Liitto ry / Koulutus
PL 107
00531 HELSINKI

Murikan kurssit ovat jäsenten käytössä myös työttömyysaikana. Kun työtön tai kokoaikaisesti lomautettu kouluttautuu, on syytä tarkistaa työvoimatoimistosta, ettei työttömyyspäivärahan maksulle ole estettä.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Valtuusto koolla ensi viikolla

Metalliliiton liittovaltuusto kokoontuu 26.–27. marraskuuta Helsingissä.

Metalliliiton liittovaltuusto kokoontuu 26.–27. marraskuuta Helsingissä. Kokous on viime toukokuun liittokokouksessa valitun liittovaltuuston ensimmäinen.

Valtuusto päättää mm. uutta teollisuusliittoa eli TEAM-liittoprojektia koskevasta jäsenkäsittelystä. Valtuusto saa myös selvityksen työpaikkakohtaisen erän toteutumisesta tänä syksynä.

Valtuusto päättää liiton ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Liittovaltuusto on liittokokousten välillä liiton korkein päättävä elin. Siihen kuuluu 56 liittokokouksen valitsemaa jäsentä.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Metalli perustaa kriisiryhmän

Metalliliiton liittotoimikunta päätti perustaa jatkuvasti lisääntyviä yt-neuvotteluja varten kriisityöryhmän.

Metalliliiton liittotoimikunta päätti perjantaina 14.11. perustaa jatkuvasti lisääntyviä yt-neuvotteluja varten kriisityöryhmän.

Liittotoimikunta katsoi, että tässä tilanteessa on tarpeen lisätä ja tehostaa luottamusmiesten avustamista ja ohjeistamista yrityksissä käytävissä yt-neuvotteluissa.

Metalliliiton ja Metallityöväen työttömyyskassan henkilöstöstä koostuvan työryhmän jäsenet nimetään lähiaikoina.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Saksassa palkkoihin 4,2 prosentin korotus

Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuuden uusi työehtosopimus nostaa palkkoja hieman nopeammin kuin inflaatio etenee.

Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuuden uusi työehtosopimus nostaa työntekijöiden ja toimihenkilöiden tuloja hieman nopeammin kuin inflaatio etenee. Palkkoja korotetaan 4,2 prosenttia.

Palkkoja nostetaan 2,1 prosenttia sekä helmikuussa että toukokuussa 2009. Marraskuusta 2008 tammikuuhun 2009 työntekijöille maksetaan 510 euron kertaerä. Touko-joulukuulta 2009 maksetaan 0,4 prosentin kertaerä syyskuussa, yhteensä 122 euroa.

18 kuukauden pituinen sopimus sisältää yrityskohtaisen joustomahdollisuuden. Vaikeuksissa olevissa yrityksissä paikalliset osapuolet voivat sopia toisen korotuksen lykkäämisestä jopa seitsemällä kuukaudella.

Osavaltioittain käytävissä neuvotteluissa päänavaajana toimivat alan osapuolet Baden-Württembergin osavaltiossa. Saksalaisen neuvottelujärjestelmän mukaan nyt saavutettua sopimuslinjaa sovelletaan muissa osavaltioissa.