18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Tulosta artikkeli

Metalliliiton valtuuston evästykset

Metalliliiton liittovaltuusto asetti tavoitteita teollisuusliittohankkeelle vuosi sitten 21.5.2007.

Valtuuston kannanoton mukaan uuden liiton on oltava rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan sellainen, että se tehostaa jäsenten edunvalvontaa elinkeinoelämän ja teollisuuden
rakennemuutoksessa.

Uuden liiton on luotava mahdollisuudet sopimusten soveltamisrajojen selkeyttämiselle ja paikallis- ja aluetoiminnan edelleen kehittämiselle.

Valtuuston kannanotto on liiton verkkosivuilla

http://www.metalliliitto.fi/portal/suomi/uutisia/?id=968