18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Tulosta artikkeli

Koulutustoiminta

Ammattiyhdistyskoulutuksen rakenne on tehtävä jäsenistön ja yksittäisen jäsenen tarpeiden mukaan niin, että koulutus järjestetään paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. Koulutuksessa tulee myös huomioida edunvalvonta- ja järjestökoulutus.

Jokaiselle koulutukseen tulevalle on luotava johdonmukainen ja eteenpäin suuntautuva koulutuspolku, joka näin ollen helpottaa jatkossa hänen koulutukseen hakeutumistaan.

Tulevaisuuden edunvalvoja on monipuolinen taidoiltaan. Hänelle ei riitä pelkkä työehtosopimusten, säädösten ja määräysten osaaminen, vaan hänen on kyettävä suullisen esitystaidon ja argumentaation lisäksi tuottamaan myös kirjallista aineistoa ja hallittava nykyaikaiset työkalut: tietokoneet ja ohjelmistot sekä internet ja verkkotyökalut.

Tulevaisuuden liitto on kooltaan vaikutusvaltainen ja pystyy näin ollen vaikuttamaan myös toisen asteen koulutukseen ja ammattitutkintojen kehittämiseen.