18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Tulosta artikkeli

Tutkimustoiminta

Uuden liiton tutkimustoiminnan tarkoitus on tukea sektoreiden ja muiden toiminta-alueiden työtä jäsenten elinolojen ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Tutkimustoiminnan työssä korostuu ennakoiva edunvalvonta ja toimialojen kehittäminen, joiden avulla pyritään turvaamaan jäsenten työllisyys ja hyvä ansiokehitys.

Uuden liiton tutkimustoiminta esitetään organisoitavaksi siten, että se on oma yksikkönsä, jolla on oma päällikkönsä. Yksikkö toimii suoraan puheenjohtajan tai johtoryhmän alaisuudessa. Siten saavutetaan mahdollisimman suuret tutkimustoiminnan keskittämisedut.

Tutkimustoiminta muodostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta, jotka ovat tutkimus ja seuranta, elinkeinopolitiikka, työelämän kehittäminen ja edunvalvonnan tuki.

Tutkimustoiminta vastaa 15 toimialan ja niiden keskeisten yritysten seurannasta. Seuranta kattaa valtaosan uuden liiton sopimusaloista. Tutkimusryhmä esittää, että toimialasektorit vastaavat tutkimustoiminnan seurannan ulkopuolelle jäävien muutaman sopimus- ja toimialan seurannasta. Seuranta tarkoittaa tässä yhteydessä lähinnä toimialan ja sen tärkeimpien yritysten taloudellisen tilanteen sekä työllisyyden kehitysnäkymien seuraamista. Tutkimustoiminta avustaa sopimusvastaavia.