18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Tulosta artikkeli

Edunvalvonta

Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli laatia esitys koskien edunvalvonnan, työehtosopimustoiminnan ja lakipalveluiden alustavia peruslinjauksia toimeksiannon mukaisesti.

Edunvalvonta-osiossa on käsitelty edunvalvontatoiminnan tavoitteita, työehtosopimustoimintaa sekä alueellista/kansainvälistä edunvalvontaa.

Lakipalvelut-osio on keskittynyt lakipalveluiden sijoittumiseen, lakimiesten tehtäviin/sijoittumiseen organisaatiossa ja myös on huomioitu tulevaisuudessa tarvittava asianhallintajärjestelmä ja vastuuvakuutus.

Kolmantena on käsitelty TEAM-liiton rakennetta edunvalvontatoiminnassa. Asiaa on käsitelty sektoripohjaisesti ja sektoreita tässä mallissa on seitsemän. Sektorit ovat jakaantuneet kemiansektoriin, logistiikkasektoriin, energia-, tieto- ja sähkösektoriin, metalli- ja elektroniikkasektoriin, puutuotesektoriin, viestintäsektoriin ja ympäristösektoriin.

Sektoreiden muodostamisessa on huomioitu nykyinen liitto- ja sopimusrakenne sekä ammatilliset identiteettikysymykset. Tarkoituksena on, että sektoreiden rakenne mahdollistaa edunvalvontatoiminnan kehittämisen jäsenlähtöisesti toimintaympäristön muutokset huomioiden. Sektoreiden jälkeen raportista löytyvät hahmotelmat sektorijohtokunnista ja työehtosopimusneuvottelukunnista