18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Tulosta artikkeli

TEAM-liittoprojektin työryhmät jättivät raporttinsa

TEAM-liittoprojektin työryhmien loppuraportit on esitelty hankkeessa mukana olevien kuuden liiton hallitusten/liittotoimikuntien jäsenille 11.4. Projektihallitus päättää 5.5. kokonaisesityksestä liitoille, johon liitot sitten ottavat kantaa. Projektihallituksen esitys saattaa poiketa joiltain osin työryhmien esityksistä, jotka ovat tässä uutiskirjeessä. Projektihallituksen esitys jaetaan aikanaan uutiskirjeessä.

Uutta teollisuusliittoa ovat valmistelemassa Metallityöväen liitto, Kemianliitto, Sähköalojen ammattiliitto, Puu- ja erityisalojen liitto, Viestintäliitto ja Rautatieläisten liitto.

Päätavoitteena on jäsenten edunvalvonnan ja sopimusturvan kehittäminen elinkeinoelämän rakennemuutoksessa.

Metalliliiton liittotoimikunta tulee käsittelemään työryhmien esityksiä ja projektihallituksen esitystä ja tekee esityksen projektin jatkosta toukokuussa kokoontuvalle liittokokoukselle.

Liittokokous tekee linjapäätöksiä projektin jatkon suhteen. Lopullisia päätöksiä Metalliliiton mahdollisesta lähtemisestä mukaan uuteen liittoon ja Metalliliiton lakkauttamisesta tekee aikanaan ylimääräinen liittokokous.

Luonnos uuden liiton säännöiksi valmistunee tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Toukokuussa 2009 liitoilla on oltava sitovat päätökset mukaan lähtemisestä. Liittojen ammattiosastot käsittelisivät uudet mallisäännöt syksyllä 2009. Uuden liiton perustava kokous pidettäisiin marras–joulukuussa 2009 ja uusi liitto aloittaisi 1.1.2010.

Liittojen aikataulu hankkeen käsittelyssä

Kemianliitto: valtuuston kokous 22.–23.5.2008
Metalliliitto: liittokokous 25.–28.5.2008
Sähköliitto: edustajiston kokous 21.–22.11.2008
Viestintäliitto: liittokokous 8.–10.5.2009
Puu- ja erityisalojen liitto:
liittokokous 15.-17.5.2009
Rautatieläiset: liittokokous 24.–25.5.2009
Kemianliitto on päättänyt järjestää asiasta sitovan jäsenäänestyksen vuodenvaihteessa.