8.4.2008 | Uutiskirje 7 2006

Tulosta artikkeli

Metalli järjestää uurnavaalin 27.-29.4.

Metalliliiton liittotoimikunta päätti yksimielisesti järjestää liittokokousvaalien uurnavaalin sunnuntaista 27.4. tiistaihin 29.4.2008.

Liittotoimikunta sai tiistaina yksityiskohtaisen selvityksen änestäjäluetteloiden koodauksessa Itellassa tapahtuneesta virheestä. Virhe johti siihen, että osa postitse ennakkoon äänestäneistä sai tilaisuuden äänestää myös uurnavaalissa, ja osa änioikeutetuista jäi ilman mahdollisuutta äänestää uurnavaalissa.

Liittotoimikunta sai myös selvityksen niistä korjaustoimista, mitä Itellassa, Sammossa ja Metalliliitossa on tehty.

Luettelot on myös täsmäytetty neljässä erillään tehdyssä tietokoneajossa Itellassa, Sammossa ja Metalliliitossa. Ajot antoivat ennakkoon äänestäneistä yhtenäisen lopputuloksen, mitä voitiin pitää luotettavana.

Liittotoimikunta sai myös selvityksen juridisista seikoista, mitkä liittyvät vaalien siirtämiseen ja toisena vaihtoehtona olleeseen liittokokouksen siirtämiseen.

Saamiensa selvitysten perusteella liittotoimikunta katsoi yksimielisesti saaneensa täyden varmuuden siitä, että on olemassa edellytykset järjestää uurnavaali.

Uurnavaalissa äänioikeutetuille lähetetään uusi todiste äänioikeudesta. Vanhalla todisteella ei voi äänestää.

Saman päätöksen teki myös Metallityöväen työttömyyskassan hallitus työttömyyskassan edustajiston kokouksen vaalien osalta.

Metalliliiton liittotoimikunta kehottaa kaikkia vielä äänioikeutettuja äänestämään uurnavaalissa.

Metallin vaaleissa valitaan 486 edustajaa toukokuussa pidettävään liittokokoukseen. Ennakkoon äänesti 41,4 prosenttia äänioikeutetuista eli 67 161 äänioikeutettua.