8.4.2008 | Uutiskirje 7 2006

Metalli järjestää uurnavaalin 27.-29.4.

Metalliliiton liittotoimikunta päätti yksimielisesti järjestää liittokokousvaalien uurnavaalin sunnuntaista 27.4. tiistaihin 29.4.2008.

Lisätietoa uurnavaaleista tulossa pian

Lisätietoa uurnavaalien toteutuksesta uudella aikataululla tulee ammattiosastoille mahdollisimman nopeasti. Vaalipiirien keskusvaalilautakunnat saavat ensimmäisen informaation heti keskiviikkona 9.4., jolloin heidät on kutsuttu Helsinkiin.

Mistä uurnavaalisotkussa oli kyse

Itellan virhe aiheutti uurnavaalien siirtämisen. Vaalisalaisuus on säilynyt koko ajan. Äänikuoria ei ole avattu selvitystyön aikana.

 
Metalliliiton uutiskirje

8.4.2008 | Uutiskirje 7 2006

Metalli järjestää uurnavaalin 27.-29.4.

Metalliliiton liittotoimikunta päätti yksimielisesti järjestää liittokokousvaalien uurnavaalin sunnuntaista 27.4. tiistaihin 29.4.2008.

Metalliliiton liittotoimikunta päätti yksimielisesti järjestää liittokokousvaalien uurnavaalin sunnuntaista 27.4. tiistaihin 29.4.2008.

Liittotoimikunta sai tiistaina yksityiskohtaisen selvityksen änestäjäluetteloiden koodauksessa Itellassa tapahtuneesta virheestä. Virhe johti siihen, että osa postitse ennakkoon äänestäneistä sai tilaisuuden äänestää myös uurnavaalissa, ja osa änioikeutetuista jäi ilman mahdollisuutta äänestää uurnavaalissa.

Liittotoimikunta sai myös selvityksen niistä korjaustoimista, mitä Itellassa, Sammossa ja Metalliliitossa on tehty.

Luettelot on myös täsmäytetty neljässä erillään tehdyssä tietokoneajossa Itellassa, Sammossa ja Metalliliitossa. Ajot antoivat ennakkoon äänestäneistä yhtenäisen lopputuloksen, mitä voitiin pitää luotettavana.

Liittotoimikunta sai myös selvityksen juridisista seikoista, mitkä liittyvät vaalien siirtämiseen ja toisena vaihtoehtona olleeseen liittokokouksen siirtämiseen.

Saamiensa selvitysten perusteella liittotoimikunta katsoi yksimielisesti saaneensa täyden varmuuden siitä, että on olemassa edellytykset järjestää uurnavaali.

Uurnavaalissa äänioikeutetuille lähetetään uusi todiste äänioikeudesta. Vanhalla todisteella ei voi äänestää.

Saman päätöksen teki myös Metallityöväen työttömyyskassan hallitus työttömyyskassan edustajiston kokouksen vaalien osalta.

Metalliliiton liittotoimikunta kehottaa kaikkia vielä äänioikeutettuja äänestämään uurnavaalissa.

Metallin vaaleissa valitaan 486 edustajaa toukokuussa pidettävään liittokokoukseen. Ennakkoon äänesti 41,4 prosenttia äänioikeutetuista eli 67 161 äänioikeutettua.

 
Metalliliiton uutiskirje

8.4.2008 | Uutiskirje 7 2006

Lisätietoa uurnavaaleista tulossa pian

Lisätietoa uurnavaalien toteutuksesta uudella aikataululla tulee ammattiosastoille mahdollisimman nopeasti. Vaalipiirien keskusvaalilautakunnat saavat ensimmäisen informaation heti keskiviikkona 9.4., jolloin heidät on kutsuttu Helsinkiin.

Lisätietoa uurnavaalien toteutuksesta uudella aikataululla tulee ammattiosastoille mahdollisimman nopeasti.

Vaalipiirien keskusvaalilautakunnat saavat ensimmäisen informaation heti keskiviikkona 9.4., jolloin heidät on kutsuttu Helsinkiin.

Liiton tiedotteessa, joka lähetetään torstaina 10.4., tullaan kertomaan uusi aikataulu ja tarvittava tieto uurnavaalien järjestämiseksi uudessa aikataulussa. Keskeiset kohdat ovat

- lähtökohtana on, että jo perustetut vaalilautakunnat hoitavat vaalit, mutta ne joutuvat täsmentämään ammattiosastojen järjestämien uurnavaalitilaisuuksien aikataulun

- todiste äänioikeudesta uurnavaaliin lähetetään 21.4.

- äänestystulos lasketaan 29.4.

- vaalipiirien keskusvaalilautakunnat ottavat vastaan vaaliaineiston 30.4.

- henkilöäänet lasketaan 30.4.

- vaalin tulos vahvistetaan 5.5.

Samassa tiedotteessa ammattiosastoille toimitetaan myös mallit uusista vaalimateriaaleista: uudesta uurnavaalitodisteen lähetyskuoresta sekä uurnavaalitodisteesta. Ne tulevat myös liiton verkkosivuille.

Ammattiosastoille tiedotetaan myöhemmin toisella tiedotteella siitä, miten tähän mennessä uurnavaalien järjestämisestä ammattiosastoille aiheutuneet kulut korvataan.

 
Metalliliiton uutiskirje

8.4.2008 | Uutiskirje 7 2006

Mistä uurnavaalisotkussa oli kyse

Itellan virhe aiheutti uurnavaalien siirtämisen. Vaalisalaisuus on säilynyt koko ajan. Äänikuoria ei ole avattu selvitystyön aikana.

Lyhyesti sotkussa oli kyse tästä

- Äänioikeutettuja oli yli 162 000

- Itellan koodausvirheen takia ennakkoäänestyksen palautuskuoren taakse tulostettu viivakoodi oli virheellinen noin 50 000 palautuskuoressa.

- Yli 67 000 ennakkoäänestäneestä noin 20 000 kirjautui virheellisen viivakoodin takia ennakkoäänestäneiden luetteloon väärin.

- Tätä virhettä yritettiin korjata ennen uurnavaalitodisteen lähettämistä.

Yritys korjata virhettä aiheutti uurnavaalikirjeen lähettämisen siirtämisen yhdellä päivällä.

- Korjaus ei täysin onnistunut. Uurnavaalikirjeitä lähti niille, jotka olivat äänestäneet ennakkoon. Vastaavasti osa niistä, jotka eivät äänestäneet ennakkoon, eivät saaneet uurnavaalikirjettä. Tästä syystä liittotoimikunta perui lauantaina 5.4. uurnavaalin, joka oli suunniteltu käynnistyväksi sunnuntaina 6.4.

- Virhe äänestäneiden luettelossa on nyt löydetty ja korjattu. Luettelot on täsmäytetty neljässä erillään tehdyssä tietokoneajossa Itellassa, Sammossa ja Metalliliitossa. Ajot antoivat ennakkoon äänestäneistä yhtenäisen lopputuloksen, mitä liittotoimikunta saattoi pitää luotettavana.

Vaalipiirien keskusvaalilautakunnat tulevat vahvistamaan korjatun ennakkoon äänestäneiden luettelon 14.4.

Vaalisalaisuus on säilynyt koko ajan. Äänikuoria ei ole avattu selvitystyön aikana.