1.4.2008 | Uutiskirje 4 2008

Tulosta artikkeli

Yli 67 000 äänesti ennakkoon

Metallin vaalien ennakkoäänestysprosentti on 41,4. Vaalipiireittäin ennakkoäänestysaktiivisuus vaihteli 35,6 prosentista 58,9 prosenttiin.

Vaalipiirikohtaiset ennakkoäänestysprosentit:
Helsinki 42,6, Uusimaa 41,5, Varsinais-Suomi 38,1, Satakunta 44,1, Häme 41,5, Pirkanmaa 42,4, Kymi 41,4, Etelä-Savo 46,6, Pohjois-Karjala 45, Pohjois-Savo 43,3, Keski-Suomi 41,4, Vaasa 39,9, Oulu 40,9, Lappi 46,4, Auto- ja koneala 35,6, Tietoliikenneala 52,8, Energia-ala 58,9, Peltiala 38,3, Metsäteollisuuden korjaamoala 44,7, Kaivosala 57, Jalometalliala 58,5.

Ahvenanmaan vaalipiirissä asetettiin vain yksi ehdokas, joten siellä ei järjestetä vaaleja.

Niille jäsenille, jotka eivät äänestäneet ennakkoon, lähetetään 2.4. erillinen todiste äänioikeudesta uurnavaalissa. Tämän kirjeen saa yli 95 000 äänioikeutettua. Uurnavaalissa voi äänestää vain tällä todisteella.

Uurnavaalissa voi äänestää missä tahansa oman vaalipiirin ammattiosaston järjestämässä vaalitilaisuudessa mm. työpaikoilla ja ammattiosastojen omissa tiloissa.

Metalliliiton liittotoimikunta kehottaa kaikkia niitä jäseniä, jotka eivät äänestäneet ennakkoon, äänestämään uurnavaalissa. Äänestäminen on osa liiton jäsendemokratiaa. Yksikin ääni ratkaisee!