1.4.2008 | Uutiskirje 4 2008

Vuorenmaa ja Mäkelä: Kannusta työkaverisi äänestämään

Metallin vaalit huipentuvat uurnavaaliin 6.—8.4. Työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöt ovat avainasemassa vaaliaktiivisuuden luomisessa, puheenjohtaja Erkki Vuorenmaa ja sihteeri Matti Mäkelä korostavat.

Todiste äänioikeudesta mukaan töihin

Äänioikeutetut jäsenet, jotka eivät äänestäneet ennakkoon, saavat todisteen äänioikeudestaan uurnavaalissa. Vain tällä todisteella voi äänestää.

Yli 2 000 äänestyspaikkaa netistä

Ammattiosastot järjestävät yli 2 000 äänestystilaisuutta. Se on enemmän kuin neljä vuotta sitten.

Uurnavaalikehotus jakoon

Uurnavaalista ja äänestysajoista ja –paikoista on hyvä puhua työpaikalla koko tämän viikon ajan.

Äänestäjä voi voittaa 2 500 euroa!

Äänestäneiden kesken arvotaan seitsemän 2 500 euron rahapalkintoa puhtaana käteen.

Yli 67 000 äänesti ennakkoon

Metallin vaaleissa äänesti ennakkoon 67 161 äänioikeutettua. Vaalit jatkuvat uurnavaalina 6.-8.4.

 
Metalliliiton uutiskirje

1.4.2008 | Uutiskirje 4 2008

Vuorenmaa ja Mäkelä: Kannusta työkaverisi äänestämään

Metallin vaalit huipentuvat uurnavaaliin 6.—8.4. Työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöt ovat avainasemassa vaaliaktiivisuuden luomisessa, puheenjohtaja Erkki Vuorenmaa ja sihteeri Matti Mäkelä korostavat.

Mitä useampi liiton jäsen äänestää, sitä tukevampi valtakirja liitolla on ajaa jäsentensä asioita. Metallin vaalien äänestysaktiivisuus kiinnostaa myös työnantajia ja koko yhteiskuntaa, Vuorenmaa ja Mäkelä muistuttavat.

Yli 67 000 äänesti jo ennakkoon. Yli 95 000 äänioikeutettua jäsentä saa tällä viikolla todisteen äänioikeudestaan uurnavaalissa. Vuorenmaa ja Mäkelä kehottavat kaikkia luottamustehtävissä toimivia, joista osa on itsekin ehdokkaana, pitämään Metallin vaaleja esillä työpaikoilla ja kannustamaan jäseniä käyttämään äänioikeuttaan.

— Metallin vaalien tunnus "Metalli – yhteinen tekijä" merkitsee myös sitä, että äänestysaktiivisuus on yhteinen asiamme. Äänioikeuden käyttäminen on osa jäsendemokratiaa.

 
Metalliliiton uutiskirje

1.4.2008 | Uutiskirje 4 2008

Todiste äänioikeudesta mukaan töihin

Äänioikeutetut jäsenet, jotka eivät äänestäneet ennakkoon, saavat todisteen äänioikeudestaan uurnavaalissa. Vain tällä todisteella voi äänestää.

Työpaikoilla on hyvä muistuttaa jäseniä tämän viikon aikana siitä, että todiste äänioikeudesta uurnavaalissa on syytä ottaa mukaan maanantaina 7.4. töihin lähtiessä, jos ammattiosasto on järjestänyt äänestystilaisuuden työpaikalla eikä jäsen ole äänestänyt jo sunnuntaina.

Uurnavaalitodiste postitetaan 2.4. Todisteeseen (=kirje) on jäsenen osoitetietojen lisäksi tulostettu viivakoodi, joka sisältää jäsenen henkilötiedot ja vaalipiirin. Lisäksi kirjeeseen on tulostettu myös vaalipiirin nimi.

 
Metalliliiton uutiskirje

1.4.2008 | Uutiskirje 4 2008

Yli 2 000 äänestyspaikkaa netistä

Ammattiosastot järjestävät yli 2 000 äänestystilaisuutta. Se on enemmän kuin neljä vuotta sitten.

Ammattiosastojen ilmoittamat uurnavaalitilaisuudet on koottu liiton verkkosivuille. Ne ovat osoitteessa www.metalliliitto.fi/vaalit.
Uurnavaalissa voi äänestää missä tahansa oman vaalipiirin äänestystilaisuudessa. Äänestäjälle lähetetyssä todisteessa äänioikeudesta on sen vaalipiirin nimi, johon hänen ammattiosastonsa kuuluu.
Ammattiosastojen tehtäviin on kuulunut myös tiedottaa järjestämistään äänestystilaisuuksista.

http://www.metalliliitto.fi/vaalit

 
Metalliliiton uutiskirje

1.4.2008 | Uutiskirje 4 2008

Uurnavaalikehotus jakoon

Uurnavaalista ja äänestysajoista ja –paikoista on hyvä puhua työpaikalla koko tämän viikon ajan.

Liitteenä on esimerkiksi työpaikan ilmoitustaululle laitettavaksi kehotus äänestää uurnavaalissa, "Vielä ehdit äänestää". Samassa tulostettavassa tiedostossa on toinen sivu, jossa on rautalankaohjeet siitä, kuinka uurnavaalissa äänestetään.

Käytä, hyödynnä ja levitä!

 
Metalliliiton uutiskirje

1.4.2008 | Uutiskirje 4 2008

Äänestäjä voi voittaa 2 500 euroa!

Äänestäneiden kesken arvotaan seitsemän 2 500 euron rahapalkintoa puhtaana käteen.

Kuudelle maantieteelliselle toiminta-alueelle (Helsinki-Uusimaa, Varsinais-Suomi-Satakunta, Häme-Pirkanmaa, Keski-Suomi-Vaasa, Kymi-Savo-Karjala, Oulu-Lappi) arvotaan kullekin yksi 2 500 euron palkinto.
Valtakunnallisissa vaalipiireissä (auto- ja konealat, tietoliikenneala, energia-ala, peltiala, metsäteollisuuden korjaamoala, kaivosala ja jalometalliala) arvotaan yksi 2 500 euron palkinto.

 
Metalliliiton uutiskirje

1.4.2008 | Uutiskirje 4 2008

Yli 67 000 äänesti ennakkoon

Metallin vaaleissa äänesti ennakkoon 67 161 äänioikeutettua. Vaalit jatkuvat uurnavaalina 6.-8.4.

Metallin vaalien ennakkoäänestysprosentti on 41,4. Vaalipiireittäin ennakkoäänestysaktiivisuus vaihteli 35,6 prosentista 58,9 prosenttiin.

Vaalipiirikohtaiset ennakkoäänestysprosentit:
Helsinki 42,6, Uusimaa 41,5, Varsinais-Suomi 38,1, Satakunta 44,1, Häme 41,5, Pirkanmaa 42,4, Kymi 41,4, Etelä-Savo 46,6, Pohjois-Karjala 45, Pohjois-Savo 43,3, Keski-Suomi 41,4, Vaasa 39,9, Oulu 40,9, Lappi 46,4, Auto- ja koneala 35,6, Tietoliikenneala 52,8, Energia-ala 58,9, Peltiala 38,3, Metsäteollisuuden korjaamoala 44,7, Kaivosala 57, Jalometalliala 58,5.

Ahvenanmaan vaalipiirissä asetettiin vain yksi ehdokas, joten siellä ei järjestetä vaaleja.

Niille jäsenille, jotka eivät äänestäneet ennakkoon, lähetetään 2.4. erillinen todiste äänioikeudesta uurnavaalissa. Tämän kirjeen saa yli 95 000 äänioikeutettua. Uurnavaalissa voi äänestää vain tällä todisteella.

Uurnavaalissa voi äänestää missä tahansa oman vaalipiirin ammattiosaston järjestämässä vaalitilaisuudessa mm. työpaikoilla ja ammattiosastojen omissa tiloissa.

Metalliliiton liittotoimikunta kehottaa kaikkia niitä jäseniä, jotka eivät äänestäneet ennakkoon, äänestämään uurnavaalissa. Äänestäminen on osa liiton jäsendemokratiaa. Yksikin ääni ratkaisee!