22.11.2007 | Uutiskirje 9 2007

Tulosta artikkeli

Työsuojeluvaltuutetut kurssille

Uusien työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten toimikausi alkaa 1.1.2008. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta.

Murikka-opiston työsuojelukursseilla opiskellaan asioita, jotka on osattava työsuojelutehtävässä toimiessa.

Seuraavat kurssit ovat 14.1.-18.1., 21.1.-25.1. sekä 28.1.-1.2.
Kursseilla on vielä hyvin tilaa.

Puhututtaako korvaavan työn käsite työpaikallasi?

Murikan Sairauspoissalolojen hallinta —kurssi 3.12.—5.12.2007 tarjoaa tietoa työn vaikutuksesta sairastavuuteen ja sairauspoissaoloihin. Kurssilla pohditaan menettelytapojen selkiyttämistä työkykyongelmien ilmaantuessa sekä korvaavan työn menettelytapasääntöjä.
Kurssimaksu jonka työnantaja maksaa on 390 €.

Uusi kurssi edunvalvojille

Metallin täydennuskurssi Ennakoiva muutosturva luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille Murikassa 16.1.—18.1. pohtii työelämän nopeaa muutosta. Vanhoja tehtäviä häipyy, mutta uusia syntyy.

Kurssin aiheita ovat:

• minkälaisia muutoksia kohtaamme lähitulevaisuudessa?
• mitä haasteita ne asettavat henkilöstön osaamiselle?
• mitä on muutosturva työpaikkatasolla?
• miten ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen liittyy edunvalvontaan?
• työpaikkatason yhteistyö: yhteistoimintalain edellyttämät suunnitelmat, tasa-arvo, koulutus, turvallisuus jne.

Kurssihakemukset osoitteeseen:

Metallityöväen Liitto ry
PL 107
00531 HELSINKI