22.11.2007 | Uutiskirje 9 2007

Ohjeistusta korvaavasta työstä

Metallityöväen liitto ja Teknologiateollisuus ovat valmistaneet ohjeistusta korvaavan työn teettämisestä.

Suhdanne hiipuu huipustaan

Yleinen suhdannetilanne heikkenee jonkin verran. Metalliteollisuuden yrityksiin huipputasoltaan heikentyvä kysyntä vaikuttaa vuodesta 2009 eteenpäin.

Kysely paikallisesta korotuserästä

Kyselyllä selvitetään miten paikallisesta erästä sopiminen toimii.

Työsuojeluvaltuutetut kurssille

Murikka-opiston työsuojelukursseilla opiskellaan asioita, jotka on osattava työsuojelutehtävässä toimiessa.

Reaaliansiot nousivat metallissa enemmän kuin koko teollisuudessa

Reaaliansiot nouivat metallissa vuodessa 0,6 prosenttia. Koko teollisuudessa reaalipalkat nousivat vuodessa 0,2 prosenttia.

 
Metalliliiton uutiskirje

22.11.2007 | Uutiskirje 9 2007

Ohjeistusta korvaavasta työstä

Metallityöväen liitto ja Teknologiateollisuus ovat valmistaneet ohjeistusta korvaavan työn teettämisestä.

Työntekijä ei välttämättä aina ole sairauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön. Työntekijälle saattaa olla mahdollista osoittaa jotakin muuta kuin hänen vakituista työtään, ns. korvaavaa työtä. Korvaavan työn pitää olla tarkoituksenmukaista ja mahdollisuuksien mukaan työntekijän normaaleja työtehtäviä vastaavaa. Tilanteesta riippuen aika voidaan hyödyntää myös työntekijän koulutukseen.

Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa lääkärintodistuksessa olisi suotavaa kuvata ne mahdolliset rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn tekemiselle aiheuttavat. Työnantajan päätös korvaavan työn osoittamisesta työntekijälle pitää perustua lääketieteellisesti perusteltuun kannanottoon.

Korvaavan työn teettämisen tulee perustua työpaikalla yhdessä käsiteltyihin menettelytapasääntöihin ja konsultaatioon työterveyslääkärin kanssa. Ennen korvaavan työn aloittamista varataan työntekijälle mahdollisuus keskusteluun työterveyslääkärin kanssa.

Tarkempaa ohjeistusta korvaavan työn teettämisestä on oheisessa tiedostoliitteessä.

 
Metalliliiton uutiskirje

22.11.2007 | Uutiskirje 9 2007

Suhdanne hiipuu huipustaan

Yleinen suhdannetilanne heikkenee jonkin verran. Metalliteollisuuden yrityksiin huipputasoltaan heikentyvä kysyntä vaikuttaa vuodesta 2009 eteenpäin.

Yleinen suhdannetilanne heikkenee jonkin verran ensi vuoden aikana, tai jo vuoden vaihteessa. Metalliteollisuuden yrityksiin tämä huipputasoltaan heikentyvä kysyntä vaikuttaa vuodesta 2009 eteenpäin.

Jos kotimainen tilanne heikkenee samaan aikaan, kun kansainvälinen kysyntä vaimenee, seuraukset voivat olla vakavampiakin. Konepajateollisuus menestyy Suomessa hyvin nyt, mutta on esitetty myös arveluja sen kilpailukyvystä huippukysynnän vaimentuessa.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus keskittyy Suomessa Nokia-klusterin ympärille, ja tilanne on kaiken kaikkiaan valoisa. Nokia porskuttaa edelleen hurjaa vauhtia sekä kannattavuuden että markkinaosuutensa kasvun osalta. Menneet vuodet ovat olleet raskaita sen alihankkijaverkostolle Suomessa, mutta tästä eteenpäin tilanne ei enää pahemmaksi voi oikein mennä – alihankinta on muiden maiden varassa.

Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi Metalliliiton tutukimustoiminnan tuottamasta metalliteollisuuden ja autoalan toimialakatsauksesta, joka on osa liiton tutkimustoiminnan yritys- ja toimiala-seurantaa.

Katsauksen tarkoituksena on toimia eräänä perustana vertailtaessa yritysten kehitystä toimialan kehitykseen.

Katsaus on kokonaisuudessaan oheisessa tiedostoliitteessä.

 
Metalliliiton uutiskirje

22.11.2007 | Uutiskirje 9 2007

Kysely paikallisesta korotuserästä

Kyselyllä selvitetään miten paikallisesta erästä sopiminen toimii.

Metalliliiton pääalan liki 1 550 pääluottamusmiehelle on lähetetty kyselylomake, joiden avulla pyritään selvittämään, miten työpaikkakohtaisesta palkankorotuserästä sopiminen toteutui ja mitä ongelmia siinä mahdollisesti esiintyi.
Lisäksi myös niiltä työpaikoilta kerätään vastauksia, joilla ei ole pääluottamusmiestä.

On erittäin tärkeää, että kyselyn saaneet vastaavat kyselyyn, koska vain siten saadaan kattava kuva sopimisen toimivuudesta. Ensi vuonna tehdään vastaava kysely ja näiden kahden kyselyn tuloksella on merkittävä vaikutus Metalliliiton tavoitteisiin seuraavalla sopimuskierroksella.

Kyselyn vastaukset käsitellään tilastollisesti eikä yhdenkään yksittäisen vastaajan tiedot tule näkyviin raportissa.

 
Metalliliiton uutiskirje

22.11.2007 | Uutiskirje 9 2007

Työsuojeluvaltuutetut kurssille

Murikka-opiston työsuojelukursseilla opiskellaan asioita, jotka on osattava työsuojelutehtävässä toimiessa.

Uusien työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten toimikausi alkaa 1.1.2008. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta.

Murikka-opiston työsuojelukursseilla opiskellaan asioita, jotka on osattava työsuojelutehtävässä toimiessa.

Seuraavat kurssit ovat 14.1.-18.1., 21.1.-25.1. sekä 28.1.-1.2.
Kursseilla on vielä hyvin tilaa.

Puhututtaako korvaavan työn käsite työpaikallasi?

Murikan Sairauspoissalolojen hallinta —kurssi 3.12.—5.12.2007 tarjoaa tietoa työn vaikutuksesta sairastavuuteen ja sairauspoissaoloihin. Kurssilla pohditaan menettelytapojen selkiyttämistä työkykyongelmien ilmaantuessa sekä korvaavan työn menettelytapasääntöjä.
Kurssimaksu jonka työnantaja maksaa on 390 €.

Uusi kurssi edunvalvojille

Metallin täydennuskurssi Ennakoiva muutosturva luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille Murikassa 16.1.—18.1. pohtii työelämän nopeaa muutosta. Vanhoja tehtäviä häipyy, mutta uusia syntyy.

Kurssin aiheita ovat:

• minkälaisia muutoksia kohtaamme lähitulevaisuudessa?
• mitä haasteita ne asettavat henkilöstön osaamiselle?
• mitä on muutosturva työpaikkatasolla?
• miten ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen liittyy edunvalvontaan?
• työpaikkatason yhteistyö: yhteistoimintalain edellyttämät suunnitelmat, tasa-arvo, koulutus, turvallisuus jne.

Kurssihakemukset osoitteeseen:

Metallityöväen Liitto ry
PL 107
00531 HELSINKI

 
Metalliliiton uutiskirje

22.11.2007 | Uutiskirje 9 2007

Reaaliansiot nousivat metallissa enemmän kuin koko teollisuudessa

Reaaliansiot nouivat metallissa vuodessa 0,6 prosenttia. Koko teollisuudessa reaalipalkat nousivat vuodessa 0,2 prosenttia.

Metalliliiton tutkimustoiminta on tuottanut palkkakatsauksen. Katsauksessa todetaan palkkojen nousseen metalli- ja elektroniikkateollisuudessa vuoden aikana kolme prosenttia.
Säännöllisen työajan nimellisansioiden kolmen prosentin kasvu ja kuluttajahintojen 2,4 prosentin nousu vastaavalla ajanjaksolla merkitsevät sitä, että reaaliansiot nousivat vuodessa 0,6 prosenttia.
Koko teollisuudessa reaalipalkat nousivat vuodessa 0,2 prosenttia.

Koko palkkakatsaus on oheisessa tiedostoliitteessä.