2.10.2007 | Uutiskirje 8 2007

Tulosta artikkeli

Osallistu keskusteluun liiton linjasta

Ammattiyhdistysliike on globalisaatiokehityksessä saman haasteen edessä kuin alkuaikoinaan teollisen vallankumouksen aikana. Miten löytää parhaat keinot, joilla saada työntekijät järjestäytymään ja edistää jäsenten elinolojen kehitystä ja turvallisen elämän näköalaa?

Metallin 20. liittokokouksen keskusteluasiakirjassa tarkastellaan yhteiskunnan, talouden ja työelämän muutoksia ja niiden tuomaa haastetta. Teksti on tiivistystä liiton ja muiden tuottamista tutkimuksista ja selvityksistä.

Keskusteluasiakirja ei anna vastauksia, vaan esittää kysymyksiä pohdittavaksi. Näihin suuriin linjakysymyksiin Metallityöväen liitolta odotetaan vastauksia 20. liittokokouksessa 25.-28.5.2008.

Liittokokous on liiton korkein päättävä elin. Jäsenten liittokokousvaaleilla valitsemat edustajat päättävät liiton toiminnan suuntaviivat seuraaviksi neljäksi vuodeksi.

Työryhmä toivoo, että keskusteluasiakirja herättäisi keskustelua ja pohdintaa sekä ammattiosastoissa ja piirijärjestöissä niiden valmistellessa esityksiä Metallityöväen Liiton 20. liittokokoukselle että laajemminkin jäsenten keskuudessa.

Keskusteluasiakirja on kommentoitavissa myös verkossa. Asiakirja on jaettu asiakokonaisuuksiin, joita kutakin voi kommentoida.

Linkki keskusteluasiakirjaan:


http://www.metalliliitto.fi/portal/suomi/liittokokous/keskusteluasiakirja/