22.5.2007 | Uutiskirje 5 2007

Tulosta artikkeli

Metalliliitto mukana uuden liiton valmistelussa

Liittovaltuusto päätti maanantaina 21.5., että Metallityöväen Liitto on valmis jatkamaan uuden teknologian ja teollisuuden ammattiliiton perustamisen valmisteluja.

Liittovaltuusto korosti jäsenten edunvalvonnan ensisijaisuutta uusia liittorakenteita hahmoteltaessa. Liittovaltuusto kirjasi myös joukon periaatteita, joiden mukaan liitto etenee valmistelutyössä.

Liittovaltuusto edellytti, että uusi liitto on rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan sellainen, että se tehostaa jäsenten edunvalvontaa elinkeinoelämän ja teollisuuden rakennemuutoksessa.

Liittovaltuusto edellytti myös mm., että uusi liitto vahvistaa järjestäytymistä, tuo mahdollisuuden sopimusten soveltamisrajojen selkeyttämiselle sekä tuo lisää voimaa säilyttää yleissitovat työehtosopimukset.

Liittovaltuusto antoi liittotoimikunnalle ja liiton johdolle valtuudet käytännön valmistelutyön käynnistämiseen. Valtuusto saa raportin valmisteluista syyskokoukseensa. Uudelle liitolle esitetyt perustelut ja ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuuden haasteet tulevat jäsen- ja järjestökäsittelyyn Metalliliiton 20. liittokokousta valmistelevassa keskusteluasiakirjassa alkusyksystä.

Metalliliiton kannan uuden liiton perustamiseen päättää liiton 20. liittokokous ensi vuoden toukokuussa.

Liittovaltuuston päätös on kokonaisuudessaan liitteenä alla.

Selvitysmies Lauri Lylyn raportti löytyy osoitteesta:
http://www.metalliliitto.fi/portal/suomi/ajankohtaista/?id=934