22.5.2007 | Uutiskirje 5 2007

Tulosta artikkeli

Metalliliitto valmis aloittamaan neuvottelut

Metallityöväen liiton liittovaltuusto valtuuttaa liittotoimikunnan täsmentämään sopimustavoitteet ja käynnistämään välittömästi neuvottelut Teknologiateollisuus ry:n ja muiden sopimusalojen työehtosopimusten uudistamiseksi. Sopimukseen pääsemisen edellytyksenä on, että työnantajaosapuoli luopuu kaikista sopimusheikennysesityksistä.

Valtuusto edellyttää, että toimialan työn tuottavuuden kasvun ja yritysten hyvän tuloskunnon on näyttävä selkeästi liittosopimuksessa. Usean vuoden jatkunut hyvä suhdannevaihe mahdollistaa sen, että työntekijät saavat oikeudenmukaiset palkankorotukset. Ne eivät vaaranna alan kilpailukykyä ja sitä kautta työllisyyttä pitkällä aikavälillä.

Valtuusto painottaa, että palkkaratkaisun muodon tulee olla edelleen lähtökohdiltaan solidaarinen. Alimpia taulukkopalkkoja on korotettava yleiskorotusta enemmän ja korotusten tulee olla senttimääräisiä.

Valtuusto korostaa erityisesti luottamushenkilöiden aseman ja työsuhdeturvan parantamista, vuokra- ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien työehtojen selkeyttämistä sekä työnantajan kustantaman ammatillisen koulutuksen lisäämistä. Näihin pitkään esillä olleisiin kysymyksiin on tällä kierroksella saatava todellisia ratkaisuja.

Valtuusto esittää, että liittokierroksesta huolimatta ammattiyhdistysliike valmistautuu työehtoneuvotteluihin mahdollisimman yhtenäisesti. Erityisesti teollisuusliittojen tulee entisestään tiivistää yhteistyötään.

Metallityöväen liiton liittovaltuusto keskeyttää kokouksensa mahdollisen neuvottelutuloksen tai muun neuvottelutilanteen nopean käsittelyn mahdollistamiseksi.

Uusi teollisuuden ammattiliitto jatkovalmisteluun

Metallityöväen liiton liittovaltuusto pitää kuuden SAK:laisen teollisuuden ammattiliiton fuusiota yhdeksi uudeksi ammattiliitoksi ratkaisuna edunvalvonnan haasteisiin. Suuremmat ja tehokkaammat toimialan kattavat ammattiliitot muodostaisivat myös entistä voimakkaamman ja vaikutusvaltaisemman keskusjärjestön, SAK:n.

Metallityöväen Liitto on valmis jatkamaan uuden teknologian ja teollisuuden ammattiliiton perustamisen valmisteluja valtuuston hyväksymien periaatteiden pohjalta. Valmistelutyön aikataulu- ja sisältökysymyksistä sovitaan mukaan lähtevien liittojen kesken, kun kaikkien liittojen kannat kesäkuun alkupuolella ovat selvillä.

Liittovaltuusto antaa liittotoimikunnalle ja liiton johdolle valtuudet käytännön selvitystyön käynnistämiseen.