22.5.2007 | Uutiskirje 5 2007

Metalliliitto valmis aloittamaan neuvottelut

Liittovaltuusto valtuuttaa liittotoimikunnan täsmentämään sopimustavoitteet ja käynnistämään välittömästi neuvottelut Teknologiateollisuus ry:n ja muiden sopimusalojen työehtosopimusten uudistamiseksi.

Metalliliitto mukana uuden liiton valmistelussa

Liittovaltuusto päätti maanantaina 21.5., että Metallityöväen Liitto on valmis jatkamaan uuden teknologian ja teollisuuden ammattiliiton perustamisen valmisteluja.

Metalli kasvaa edelleen muita nopeammin

Viime vuosi oli kovan kasvun aikaa metalliteollisuudelle. Tänä vuonna metalliteollisuudessa odotetaan edelleen muuta teollisuustuotantoa nopeampaa kasvua.

Työsuojelukyselyn raportti valmistunut

Viime vuoden joulu-tammikuun aikana toteutettuun työsuojelukyselyyn saatiin 930 vastausta.

 
Metalliliiton uutiskirje

22.5.2007 | Uutiskirje 5 2007

Metalliliitto valmis aloittamaan neuvottelut

Liittovaltuusto valtuuttaa liittotoimikunnan täsmentämään sopimustavoitteet ja käynnistämään välittömästi neuvottelut Teknologiateollisuus ry:n ja muiden sopimusalojen työehtosopimusten uudistamiseksi.

Metallityöväen liiton liittovaltuusto valtuuttaa liittotoimikunnan täsmentämään sopimustavoitteet ja käynnistämään välittömästi neuvottelut Teknologiateollisuus ry:n ja muiden sopimusalojen työehtosopimusten uudistamiseksi. Sopimukseen pääsemisen edellytyksenä on, että työnantajaosapuoli luopuu kaikista sopimusheikennysesityksistä.

Valtuusto edellyttää, että toimialan työn tuottavuuden kasvun ja yritysten hyvän tuloskunnon on näyttävä selkeästi liittosopimuksessa. Usean vuoden jatkunut hyvä suhdannevaihe mahdollistaa sen, että työntekijät saavat oikeudenmukaiset palkankorotukset. Ne eivät vaaranna alan kilpailukykyä ja sitä kautta työllisyyttä pitkällä aikavälillä.

Valtuusto painottaa, että palkkaratkaisun muodon tulee olla edelleen lähtökohdiltaan solidaarinen. Alimpia taulukkopalkkoja on korotettava yleiskorotusta enemmän ja korotusten tulee olla senttimääräisiä.

Valtuusto korostaa erityisesti luottamushenkilöiden aseman ja työsuhdeturvan parantamista, vuokra- ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien työehtojen selkeyttämistä sekä työnantajan kustantaman ammatillisen koulutuksen lisäämistä. Näihin pitkään esillä olleisiin kysymyksiin on tällä kierroksella saatava todellisia ratkaisuja.

Valtuusto esittää, että liittokierroksesta huolimatta ammattiyhdistysliike valmistautuu työehtoneuvotteluihin mahdollisimman yhtenäisesti. Erityisesti teollisuusliittojen tulee entisestään tiivistää yhteistyötään.

Metallityöväen liiton liittovaltuusto keskeyttää kokouksensa mahdollisen neuvottelutuloksen tai muun neuvottelutilanteen nopean käsittelyn mahdollistamiseksi.

Uusi teollisuuden ammattiliitto jatkovalmisteluun

Metallityöväen liiton liittovaltuusto pitää kuuden SAK:laisen teollisuuden ammattiliiton fuusiota yhdeksi uudeksi ammattiliitoksi ratkaisuna edunvalvonnan haasteisiin. Suuremmat ja tehokkaammat toimialan kattavat ammattiliitot muodostaisivat myös entistä voimakkaamman ja vaikutusvaltaisemman keskusjärjestön, SAK:n.

Metallityöväen Liitto on valmis jatkamaan uuden teknologian ja teollisuuden ammattiliiton perustamisen valmisteluja valtuuston hyväksymien periaatteiden pohjalta. Valmistelutyön aikataulu- ja sisältökysymyksistä sovitaan mukaan lähtevien liittojen kesken, kun kaikkien liittojen kannat kesäkuun alkupuolella ovat selvillä.

Liittovaltuusto antaa liittotoimikunnalle ja liiton johdolle valtuudet käytännön selvitystyön käynnistämiseen.

 
Metalliliiton uutiskirje

22.5.2007 | Uutiskirje 5 2007

Metalliliitto mukana uuden liiton valmistelussa

Liittovaltuusto päätti maanantaina 21.5., että Metallityöväen Liitto on valmis jatkamaan uuden teknologian ja teollisuuden ammattiliiton perustamisen valmisteluja.

Liittovaltuusto päätti maanantaina 21.5., että Metallityöväen Liitto on valmis jatkamaan uuden teknologian ja teollisuuden ammattiliiton perustamisen valmisteluja.

Liittovaltuusto korosti jäsenten edunvalvonnan ensisijaisuutta uusia liittorakenteita hahmoteltaessa. Liittovaltuusto kirjasi myös joukon periaatteita, joiden mukaan liitto etenee valmistelutyössä.

Liittovaltuusto edellytti, että uusi liitto on rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan sellainen, että se tehostaa jäsenten edunvalvontaa elinkeinoelämän ja teollisuuden rakennemuutoksessa.

Liittovaltuusto edellytti myös mm., että uusi liitto vahvistaa järjestäytymistä, tuo mahdollisuuden sopimusten soveltamisrajojen selkeyttämiselle sekä tuo lisää voimaa säilyttää yleissitovat työehtosopimukset.

Liittovaltuusto antoi liittotoimikunnalle ja liiton johdolle valtuudet käytännön valmistelutyön käynnistämiseen. Valtuusto saa raportin valmisteluista syyskokoukseensa. Uudelle liitolle esitetyt perustelut ja ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuuden haasteet tulevat jäsen- ja järjestökäsittelyyn Metalliliiton 20. liittokokousta valmistelevassa keskusteluasiakirjassa alkusyksystä.

Metalliliiton kannan uuden liiton perustamiseen päättää liiton 20. liittokokous ensi vuoden toukokuussa.

Liittovaltuuston päätös on kokonaisuudessaan liitteenä alla.

Selvitysmies Lauri Lylyn raportti löytyy osoitteesta:
http://www.metalliliitto.fi/portal/suomi/ajankohtaista/?id=934

 
Metalliliiton uutiskirje

22.5.2007 | Uutiskirje 5 2007

Metalli kasvaa edelleen muita nopeammin

Viime vuosi oli kovan kasvun aikaa metalliteollisuudelle. Tänä vuonna metalliteollisuudessa odotetaan edelleen muuta teollisuustuotantoa nopeampaa kasvua.

Viime vuosi oli kovan kasvun aikaa sekä Suomen kokonaistuotannolle että metalliteollisuudelle. Suurimmat kasvuluvut syntyivät kulkuneuvojen sekä metallituotteiden toimialoilla. Tuotannon siirtäminen ulkomaille näyttää koskevan erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuutta, ei niinkään perinteistä metalliteollisuutta.

Suurten konepajayritysten kannattavuus on erittäin hyvää luokkaa, ja liiketulosprosentit olivat vuonna 2006 viiden suurimman yrityksen osalta keskimäärin kahdeksan. Ylipäätään metalliteollisuudessa tilauskirjat ovat edelleen paksut, ja alkuvuonna 2007 uusia tilauksia tuli EK:n suhdannebarometrin mukaan jälleen ennätystahtia.

Tämä viestii siitä,että myös kuluva vuosi alkaa olla ns. pulkassa. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokset olivat konepajayrityksissä odotusten mukaisia tai hiukan parempia.

Tänä vuonna odotetaan teollisuustuotannon kasvuvauhdin hiljentyvän alle 5 prosenttiin, mutta metalliteollisuuden osalta odotettavissa on tätä nopeampaa kasvua edelleen. Päätoimialoilta ainoastaan metallituotteissa odotetaan nyt selvää jäähtymistä ja alle 4 prosentin tuotannon kasvua.

Metalliliiton tutkimustoiminnan tuottama Metallin suhdannekatsaus kokonaisuudessaan alla olevassa tiedostoliitteessä:

 
Metalliliiton uutiskirje

22.5.2007 | Uutiskirje 5 2007

Työsuojelukyselyn raportti valmistunut

Viime vuoden joulu-tammikuun aikana toteutettuun työsuojelukyselyyn saatiin 930 vastausta.

Metallityöväen liitto seuraa tiiviisti metalliteollisuuden työsuojeluasioiden kehitystä. Osana tätä seurantaa työsuojeluyksikkö lähetti kaikille työsuojeluvaltuutetuille kyselylomakkeen koskien työsuojeluvaltuutetun toimintaympäristöä, toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa.

Kyselyn tavoitteena oli saada laajempi kokonaiskuva keskeisten työsuojeluasioiden tilasta
ja kehityksestä metalliteollisuudessa ja muilla liiton sopimusaloilla.

Työsuojelukyselyn raportti kokonaisuudessaan alla tiedostoliitteenä: