Metallin uutiskirje

13.5.2013 | Uutiskirje 10 2013

YT-menettelyn ja arvopaperimarkkinalain yhteensovittaminen

Yhteistoiminta-asiamies on antanut maaliskuun lopulla ohjeen siitä, miten voidaan sovittaa yhteen pörssisääntely, joka tähtää sisäpiiritietojen salassapitoon, ja toisaalta yhteistoimintamenettelyn mukaiset henkilöstön tiedonsaantioikeudet. Yt-lakia on noudatettava arvopaperimarkkinalain kanssa rinnakkain, eli molemmat lait ovat velvoittavia.

» Lue koko artikkeli

Ryhmälomautusmenettely loppuu - tietoja siirtymävaiheen käytännöistä

Ryhmälomautusmenettelyä voidaan käyttää vielä lomautuksissa, jotka alkavat ennen 1.7.2013. Kun samalla lomautusilmoituksella toteutetun lomautuksen ensimmäinen päivä on viimeistään 30.6.2013, voidaan ryhmälomautusmenettelyä käyttää lomautuksen loppuun saakka. 1.7. ja sen jälkeen alkavissa lomautuksissa on lomautettujen ilmoittauduttava itse työ- ja elinkeinotoimistoon.

» Lue koko artikkeli

Liiton verkkosivut uusiutuivat

Metalliliiton verkkosivut saivat 7.5. uuden ilmeen ja samalla uusia ominaisuuksia.

» Lue koko artikkeli