25.2.2013 | Uutiskirje 5 2013

Tulosta artikkeli

Riku Aalto, Antti Rinne ja Ann Selin: Näpit irti työeläkevaroista!

Lakisääteinen ja työansioihin perustuva työeläke on sosiaalipalkan tärkein osa. Työtä tekemällä työntekijä tienaa sekä palkkaa että eläkettä, korostavat Riku Aalto, PAMin pj Ann Selin ja Pron pj Antti Rinne. Työeläkevaroja ei enää voida käyttää työvoimakustannusten alentamiseen.

Työeläkkeemme on etuusperusteinen. Se tarkoittaa, että eläketurva on laissa määrätty, ja että sitä varten on oltava riittävä rahoitus. Jokainen työtä tekevä sukupolvi rahoittaa sekä jo eläkkeellä olevien että oman sukupolvensa eläketurvaa.

EK on vaatinut isoja alennuksia työeläkemaksuihin. Uusien sopimusten tekeminen työmarkkinoilla edellyttäisi kuitenkin sitä, että ensin ryhdytään noudattamaan jo aiemmin tehtyjä sopimuksia. Vain näin palautetaan ay-liikkeen luottamus työnantajiin ja valtiovaltaan, toteavat puheenjohtajat Aalto, Selin ja Rinne.

---
Lue puheenjohtajien koko kirjoitus
Metalliliiton sivuilta