25.2.2013 | Uutiskirje 5 2013

Tulosta artikkeli

Arbetslöshetskassan klarar sig bra då man jämför handläggningstiderna

Metallarbetarnas arbetslöshetskassa klarade år 2011 av att handlägga 53,5 procent av ansökningarna inom sju dagar. Handläggningstiden var i genomsnitt 16,3 dagar.

Arbetslöshetskassan klarar sig bra då man jämför handläggningstiderna vid de stora arbetslöshetskassorna. Enligt Finansinspektionens statistik handlade Allmänna arbetslöshetskassan YTK 51,5 procent av ansökningarna inom sju dagar och medeltalet var 16,7 dagar. Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena klarade av 47,1 procent av ansökningarna inom sju dagar och den genomsnittliga handläggningstiden var 15,1 dagar.

Servicebranschernas arbetslöshetskassa handlade 44,7 procent av ansökningarna inom sju dagar och handläggningstiden var i medeltal 13,9 dagar. Vid Pappersarbetarnas arbetslöshetskassa var talen 64,8 procent och 16,3 dagar, vid Byggbranschens arbetslöshetskassa 72,7 procent och 9,9 dagar. För Industribranschernas arbetslöshetskassas del var talen 53,9 procent och 10,8 dagar. Arbetslöshetskassan Pro klarade av att handlägga 45,9 procent av ansökningarna inom sju dagar och medeltalet låg på 17,7 dagar.

Alla de finländska arbetslöshetskassorna handlade 51,7 procent av ansökningarna inom sju dagar. Handläggningstiden var i genomsnitt 15,5 dagar. A-kassorna fattade sammanlagt 948 075 beslut år 2011.

Statistiken för år 2011 är den senaste som Finansinspektionen har publicerat. I mitten av februari i år var handläggningstiden vid Metallarbetarnas arbetslöshetskassa tillfälligt uppe i cirka tre veckor. Kassans målsättning är att förkorta tiden till under två veckor.

Med handläggningstid avses tiden från det att ansökan inkommer till det att ansökningen handläggs. Den inkomstrelaterade dagpenningen går till utbetalning tidigast några dagar efter att ansökningen har behandlats.