25.2.2013 | Uutiskirje 5 2013

Tulosta artikkeli

Kontakta arbetslöshetskassan i förväg vid permitteringar

Arbetslöshetskassan önskar att förtroendemännen i förväg skulle ringa förtroendemännens telefontjänst vid permitteringar. Telefontjänsten ger information i frågor som gäller ansökningar och dagpenning. Systemet med gruppermitteringar avskaffas 1.7.2013.

Systemet med gruppermitteringar kan användas om permitteringarna inleds före 1.7.2013. Om permitteringarna inleds efter det här datumet kan man inte längre använda en samlad lista, utan alla permitterade måste anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Man måste kontrollera att de personer som har antecknats i granskningsmeddelandet med namn, personbeteckningar och permitteringstider alla hör till samma arbetslöshetskassa. Det rekommenderas att granskningsanmälan och ansökningarna är för samma tidsperiod. Det här gör att ansökningarna kan handläggas snabbare och gör att man behöver be de sökande och arbetsgivarna om färre utredningar.

Förtroendemännen kan samla ihop de permitterade arbetstagarnas dagpenningsansökningar och kontrollera att permitteringstiderna i ansökningarna motsvarar tiderna i granskningsmeddelandet. Om förtroendemännen inte har möjlighet att jämföra ansökningarna med meddelandet, är det åtminstone önskvärt att ansökningarna och meddelandena skickas in samtidigt. Förtroendemännen kan också hjälpa till med att fylla i dagpenningsansökningarna och kontrollera att alla punkter är korrekt ifyllda.

Dessutom önskar Metallförbundets utredningsenhet att förtroendemännen meddelar sitt regionkontor då man inleder och avslutar samarbetsförhandlingar på arbetsplatsen. Utredningsenheten sammanställer statistik över samarbetsförhandlingarna.