19.12.2012 | Uutiskirje 24 2012

Tulosta artikkeli

Introdag för svenskspråkiga förtroendemän

INTRODAG för svenskspråkiga förtroendemän lördagen hålls 19.1.2013 på Murikka. Dagen är tänkt för dig som valts till förtroendeman för perioden 2013-2014. Du kan vara huvudförtroendeman eller viceförtroendeman, första gången vald eller en som har flera perioder bakom sig.

Under dagen får du en insyn i vad uppdraget kan föra med sig och så lär du känna andra svenskspråkiga förtroendemän. För varje kursdeltagare uppgörs dessutom en personlig kursplan.

Programmet tillsänds deltagarna efter anmälan. Kursdagen startar kl 9.30. Du kan också komma till Murikka redan på fredag kväll. Kom ihåg att meddela det i samband med din anmälan!

Anmäl dig SENAST 9.1.2013 till minna.kahila@metalliliitto.fi eller via telefon 020 77 41153.
Kursen är kostnadsfri och förbundet ersätter även dina resekostnader enligt taxan för billigaste färdmedel.