19.12.2012 | Uutiskirje 24 2012

Tulosta artikkeli

Uudet luottamusmiehet kouluttautumaan

Luottamusmiehellä ja varamiehellä on oikeus koulutukseen. Tämä oikeus perustuu työehtosopimukseen.

”Työpaikoilla tulee käydä säännöllisesti – kahden kuukauden kuluessa luottamusmieskauden alkamisesta ja tämän jälkeen vuosittain – keskustelu, jossa käsitellään työpaikan neuvottelujärjestelmälle asetettavia /asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta.”
…”Samalla suunnitellaan luottamusmiehen tehtävään liittyvän koulutuksen tarve, aikataulut ja tavoitteet.” (Luottamusmiessopimus, TES).

Luottamusmieskurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin. (TT-SAK yleissopimus, Teknologiateollisuus luku 5, TES s. 164 alk.). Tukeen ovat oikeutettuja pääluottamusmies ja varapääluottamusmies, luottamusmies ja varaluottamusmies sekä tietyin edellytyksin ammattiosaston puheenjohtaja. Työnantaja maksaa ansiomenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle.

Kurssitukea maksetaan:
• Luottamusmiesten peruskurssista ja jatkokurssista (joiden ajankohdat voit tarkistaa
täältä
)

• Palkkatekniikan kurssista
• Metallin täydennyskursseista
• Työntutkimuksen perusteet -kurssista
• Yritystalouden kurssista
• Edunvalvojan neuvottelutaito -kurssista
• Osallistujan areenat –kolmen kuukauden kurssista

Kurssihakemuslinkki on
täällä
.

Keskustele työnantajasi kanssa kurssille osallistumisesta. Mikäli sinulla on kysyttävää
koulutusoikeudesta tai muuhun luottamusmieskoulutukseen liittyvistä asioista, soittele

Metalliliiton koulutuksen toiminta-alueelle
, puh. 020 77 4001 (vaihde).