30.11.2012 | Uutiskirje 23 2012

Tulosta artikkeli

Utbildning av förtroendemännen

Du som nu valts till förtroendeman har rätt till utbildning. Genom att ha en uppdaterad kunskap klarar du framgångsrikt ditt uppdrag. Medlemmarna du representerar måste kunna lita på att den information du ger är riktig. Genom att utbilda dig utvecklar du dig själv och din arbetsplats.

För dig som valts till förtroendeman för perioden 2013-2014 anordnas 19.1 i Murikka en svenskspråkig Introduktionsdag. Till Introdagen är både erfarna och nya förtroendemän välkomna. På kursen får du en första insyn i uppdraget och lär känna andra svenskspråkiga förtroendemän inom Metall.

Anmälningar tas emot redan nu på adressen carola.fagerlund@metalliliitto.fi.
Kompletteringskurs för Metall hålls 20-22.11 på Murikka för Metalls svenskspråkiga förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Svenskspråkig grund- och fortsättningsutbildning för förtroendemän anordnas som gemensamma FFC-kurser med deltagare från olika fackförbund. Under år 2013 anordnar FFC både grund- och fortsättningskurs på svenska.

Grundkursen för förtroendemän ordnas i Jakobstad 28.1-1.2.2013. På kursen lär du dig bl a vilken betydelse den fackliga verksamheten har, hurudant ditt uppdrag som förtroendeman är, hur samarbetsförfarandet går till och hur arbetslagstiftningen är uppbyggd. Dessutom träffar du förtroendemän från andra FFC-förbund. Din anmälan gör du direkt till Kiljavainstitutet senast 28.12.2012!

Mer information om kursen hittar du på:
http://www.kiljavanranta.fi/kiljavan_opisto/ruotsinkielinen_koulutus/


Fortsättningskurs för förtroendemän del I går av stapeln i Vasa 2-4.9.2013 och del II 29-31.10.2013. Kursen fördjupar dina kunskaper och ger dig ännu bättre färdigheter att tackla de utmaningar som uppdraget för med sig. Du kan redan nu också anmäla dig till denna kurs om du redan gått grundkursen.