21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

Tulosta artikkeli

Riku Aalto: En relativt bra lösning

Metallförbundets ordförande Riku Aalto är rätt nöjd med överenskommelsen om de tre utbildningsdagarna som arbetsgruppen på onsdagen kunde enas om. I överenskommelsen ingår en stupstock (perälauta), påminner han.

– Vårt krav på att arbetstagarna ska ha rätt till tre dagars utbildningsledigt förverkligas på två sätt. Arbetsgivaren får skatteavdrag bara om man inom företaget har gjort en kartläggning som resulterat i en kunskapsplan. Å andra sidan, om arbetsgivaren inte har förstått att utbilda en arbetstagare på tre år, så har han eller hon under ett år rätt till tre dagars utbildning som stärker yrkeskunnandet.

För den här tredagarsperioden får arbetstagaren en ersättning som motsvarar lönen via Utbildningsfonden, och då får arbetsgivaren inte skatteavdrag.

Betydelsefullt är det grundbudskap om utbildningens betydelse, som ingår i överenskommelsen som gruppen åstadkom, anser Aalto.

– Nu får vi en egen lag om utvecklande av yrkeskunskap och i och med det kommer man även på arbetsplatserna att fokusera på det här. Det är en mycket bra sak.

Kartläggningen av personalens kunskapsbehov, som ingår i arbetsgruppens förslag, ställer krav på både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Man måste föra förhandlingar om saken och göra upp en plan för hur personalens kunnande ska utvecklas, påminner Aalto.

– Det är också bra att arbetarskyddsmyndigheten kan utsätta vite om arbetsgivaren inte går med på att förhandla om utvecklingsplanen.


---
Mera på
FFC:s websidor