21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

Tulosta artikkeli

Riku Aalto: Kohtuullisen hyvä ratkaisu kolmen päivän koulutusoikeudesta

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto on kohtuullisen tyytyväinen työryhmässä keskiviikkona saavutettuun sopuun kolmen päivän koulutusoikeudesta. Siinä on nyt myös perälauta, hän muistuttaa.

– Vaatimuksemme siitä, että työntekijällä on oikeus kolmen päivän koulutusvapaaseen toteutuu kahta kautta. Työnantaja voi saada verovähennyksen vain jos yrityksessä on tehty kartoituksen kautta osaamissuunnitelma. Toisaalta, jos työnantaja ei ole ymmärtänyt kouluttaa työntekijäänsä kolmeen vuoteen, niin hänellä on oikeus ammatillista osaamista kehittävään kolmen päivän koulutusvapaaseen vuodessa.

Tältä kolmen päivän jaksolta työntekijä saa palkkaa vastaavan korvauksen Koulutusrahaston kautta, jolloin työnantaja ei saa verovähennystä.

Aalto pitää merkittävänä sitä perusviestiä koulutuksen merkityksestä, joka työryhmän aikaansaamaan sopuun sisältyy.

– Nyt saadaan osaamisen kehittämisestä oma laki, jonka myötä siihen myös työpaikoilla panostetaan. Tämä on erittäin hyvä asia.

Työryhmän ehdotukseen sisältyvä henkilöstön osaamistarpeiden kartoitus työpaikalla asettaa vaatimuksen sekä työntekijä- että työnantajapuolelle työpaikalla siitä, että asiasta on käytävä neuvottelut ja tehtävä henkilöstön osaamisesta kehittämissuunnitelma, Aalto muistuttaa.

– On myös hyvä, että työsuojeluviranomainen voi asettaa työnantajalle uhkasakon, jos työnantaja ei suostu neuvottelemaan kehittämissuunnitelmasta.