21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

Riku Aalto: Kohtuullisen hyvä ratkaisu kolmen päivän koulutusoikeudesta

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto on kohtuullisen tyytyväinen työryhmässä keskiviikkona saavutettuun sopuun kolmen päivän koulutusoikeudesta. Siinä on nyt myös perälauta, hän muistuttaa.

Työntekijöiden koulutusoikeudesta sopu työryhmässä

Alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johdolla asiasta neuvotellut kolmikantainen työryhmä sai työnsä valmiiksi 20.6. Työryhmä ehdottaa lakia osaamisen kehittämisestä.

30–60–90 päivää; mikä muuttuu työkyvyn tukemisessa?

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä tuli voimaan sekä sairausvakuutuslain että työterveyshuoltolain muutoksia. Työnantaja, työterveyshuolto ja työntekijä saavat kaikki uusia velvoitteita.

Riku Aalto: En relativt bra lösning

Metallförbundets ordförande Riku Aalto är rätt nöjd med överenskommelsen om de tre utbildningsdagarna som arbetsgruppen på onsdagen kunde enas om. I överenskommelsen ingår en stupstock (perälauta), påminner han.

Työväen musiikkitapahtuma sopii koko perheelle

Tehtaan pilli soi - Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 26.-29.7. Suuri osa ohjelmistosta on ilmaista ja soveltuu myös lapsiperheille.

Marraskuussa asbestiterveyskurssi - haku kiinni elokuussa

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää yhdessä Hengitysliiton kanssa asbestiterveyskurssin 5.–10. marraskuuta Mikkelissä. Hakemukset on jätettävä viimeistään 3. elokuuta.

Uutiskirje jää kesätauolle

Metallin uutiskirje jää nyt kesätauolle. Seuraava numero ilmestyy elokuussa. Uutiskirjetoimitus toivottaa kaikille liiton luottamustehtävissä toimiville hyvää jussia ja mukavaa kesää!

 
Metalliliiton uutiskirje

21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

Riku Aalto: Kohtuullisen hyvä ratkaisu kolmen päivän koulutusoikeudesta

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto on kohtuullisen tyytyväinen työryhmässä keskiviikkona saavutettuun sopuun kolmen päivän koulutusoikeudesta. Siinä on nyt myös perälauta, hän muistuttaa.

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto on kohtuullisen tyytyväinen työryhmässä keskiviikkona saavutettuun sopuun kolmen päivän koulutusoikeudesta. Siinä on nyt myös perälauta, hän muistuttaa.

– Vaatimuksemme siitä, että työntekijällä on oikeus kolmen päivän koulutusvapaaseen toteutuu kahta kautta. Työnantaja voi saada verovähennyksen vain jos yrityksessä on tehty kartoituksen kautta osaamissuunnitelma. Toisaalta, jos työnantaja ei ole ymmärtänyt kouluttaa työntekijäänsä kolmeen vuoteen, niin hänellä on oikeus ammatillista osaamista kehittävään kolmen päivän koulutusvapaaseen vuodessa.

Tältä kolmen päivän jaksolta työntekijä saa palkkaa vastaavan korvauksen Koulutusrahaston kautta, jolloin työnantaja ei saa verovähennystä.

Aalto pitää merkittävänä sitä perusviestiä koulutuksen merkityksestä, joka työryhmän aikaansaamaan sopuun sisältyy.

– Nyt saadaan osaamisen kehittämisestä oma laki, jonka myötä siihen myös työpaikoilla panostetaan. Tämä on erittäin hyvä asia.

Työryhmän ehdotukseen sisältyvä henkilöstön osaamistarpeiden kartoitus työpaikalla asettaa vaatimuksen sekä työntekijä- että työnantajapuolelle työpaikalla siitä, että asiasta on käytävä neuvottelut ja tehtävä henkilöstön osaamisesta kehittämissuunnitelma, Aalto muistuttaa.

– On myös hyvä, että työsuojeluviranomainen voi asettaa työnantajalle uhkasakon, jos työnantaja ei suostu neuvottelemaan kehittämissuunnitelmasta.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

Työntekijöiden koulutusoikeudesta sopu työryhmässä

Alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johdolla asiasta neuvotellut kolmikantainen työryhmä sai työnsä valmiiksi 20.6. Työryhmä ehdottaa lakia osaamisen kehittämisestä.

Alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johdolla asiasta neuvotellut kolmikantainen työryhmä sai työnsä valmiiksi 20.6. Työryhmä ehdottaa lakia osaamisen kehittämisestä.

SAK näkee esityksen parantavan merkittävästi työntekijöiden mahdollisuuksia osaamista kehittävään koulutukseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Luottamushenkilöt osallistuisivat henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman tekemiseen.

SAK:n mukaan ns. kolmen päivän koulutusoikeus parantaa toteutuessaan merkittävästi työntekijöiden mahdollisuuksia osaamista kehittävään koulutukseen, työhyvinvoinnin edistämiseen ja työelämän muutostilanteisiin varautumiseen. Mikäli työryhmän ehdottama laki osaamisen kehittämisestä tulee voimaan, tarjoaa se työpaikoille uusia mahdollisuuksia lisätä työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta työntekijöiden ammattitaitoa parantamalla.


---
Lisätietoa sopimuksen sisällöstä
Metalliliiton sivuilla

 
Metalliliiton uutiskirje

21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

30–60–90 päivää; mikä muuttuu työkyvyn tukemisessa?

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä tuli voimaan sekä sairausvakuutuslain että työterveyshuoltolain muutoksia. Työnantaja, työterveyshuolto ja työntekijä saavat kaikki uusia velvoitteita.

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä tuli voimaan sekä sairausvakuutuslain että työterveyshuoltolain muutoksia. Työnantaja, työterveyshuolto ja työntekijä saavat kaikki uusia velvoitteita.

Lainmuutosten tarkoituksena on, että työntekijän työkykyä uhkaaviin sairauksiin ja työympäristötekijöihin voidaan tarttua entistä varhaisemmassa vaiheessa. Näin ehkäistään pitkittyviä työkyvyttömyyksiä.

Lue lisää oheisesta pdf-tiedostosta, joka on laadittu Metalliliiton työsuojeluyksikössä.


---
Lisätietoja saa
Metalliliiton työsuojeluyksiköstä
, omasta työterveyshuollosta, Kelan ja
SAK:n sivuilta
.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

Riku Aalto: En relativt bra lösning

Metallförbundets ordförande Riku Aalto är rätt nöjd med överenskommelsen om de tre utbildningsdagarna som arbetsgruppen på onsdagen kunde enas om. I överenskommelsen ingår en stupstock (perälauta), påminner han.

Metallförbundets ordförande Riku Aalto är rätt nöjd med överenskommelsen om de tre utbildningsdagarna som arbetsgruppen på onsdagen kunde enas om. I överenskommelsen ingår en stupstock (perälauta), påminner han.

– Vårt krav på att arbetstagarna ska ha rätt till tre dagars utbildningsledigt förverkligas på två sätt. Arbetsgivaren får skatteavdrag bara om man inom företaget har gjort en kartläggning som resulterat i en kunskapsplan. Å andra sidan, om arbetsgivaren inte har förstått att utbilda en arbetstagare på tre år, så har han eller hon under ett år rätt till tre dagars utbildning som stärker yrkeskunnandet.

För den här tredagarsperioden får arbetstagaren en ersättning som motsvarar lönen via Utbildningsfonden, och då får arbetsgivaren inte skatteavdrag.

Betydelsefullt är det grundbudskap om utbildningens betydelse, som ingår i överenskommelsen som gruppen åstadkom, anser Aalto.

– Nu får vi en egen lag om utvecklande av yrkeskunskap och i och med det kommer man även på arbetsplatserna att fokusera på det här. Det är en mycket bra sak.

Kartläggningen av personalens kunskapsbehov, som ingår i arbetsgruppens förslag, ställer krav på både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Man måste föra förhandlingar om saken och göra upp en plan för hur personalens kunnande ska utvecklas, påminner Aalto.

– Det är också bra att arbetarskyddsmyndigheten kan utsätta vite om arbetsgivaren inte går med på att förhandla om utvecklingsplanen.


---
Mera på
FFC:s websidor

 
Metalliliiton uutiskirje

21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

Työväen musiikkitapahtuma sopii koko perheelle

Tehtaan pilli soi - Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 26.-29.7. Suuri osa ohjelmistosta on ilmaista ja soveltuu myös lapsiperheille.

Tehtaan pilli soi - Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 26.-29.7. Suuri osa ohjelmistosta on ilmaista ja soveltuu myös lapsiperheille.

Työväen Musiikkitapahtuman ohjelmistoon mahtuu sekä tähtiartisteja, näyttelyitä, lasten ja nuorten ohjelmaa sekä lavatanssia. Esiintyjäjoukko on nimekäs: mm. Erin, Katri Helena, Jukka Poika, Apulanta, Michael Monroe ja Haloo Helsinki!

Metalliliitto sponsoroi perjantai-iltana klo 19 konsertin, jossa esiintyjänä on Pirulainen. Konserttiin on vapaa pääsy.

Metalliliiton isännöimä Power at Work on kansainvälinen paneelikeskustelu järjestäytymisestä. Se pidetään Valkeakoskella Puu-salissa lauantaina klo 14.30-16. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.


---
Lisätietoa tapahtuman kotisivuilla
www.valmu.com

 
Metalliliiton uutiskirje

21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

Marraskuussa asbestiterveyskurssi - haku kiinni elokuussa

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää yhdessä Hengitysliiton kanssa asbestiterveyskurssin 5.–10. marraskuuta Mikkelissä. Hakemukset on jätettävä viimeistään 3. elokuuta.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää yhdessä Hengitysliiton kanssa asbestiterveyskurssin 5.–10. marraskuuta Mikkelissä. Hakemukset on jätettävä viimeistään 3. elokuuta.

Terveyskurssi on tarkoitettu asbestialtistuneille ja sairastuneille. Kurssille voivat osallistua työikäiset, eläkkeellä olevat sekä heidän puolisonsa.

Terveyskurssin tavoitteena on antaa perustiedot asbestisairauksista ja ammattitautikorvauksista sekä käsitellä sairauteen liittyviä erityiskysymyksiä, virkistää ja herättää kiinnostus sekä antaa ohjeita oman kunnon hoitamiseen. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin ja siellä saa tietoa paikallisista tukiverkostoista. Kurssin tarkoituksena on tukea myös puolisoita muuttuneessa elämäntilanteessa.

Terveyskursseilla on opetus- ja ryhmäkeskusteluja, ryhmäharjoituksia sekä testauksia. Puolisoille järjestetään osittain omaa ohjelmaa.

Ryhmän koko noin 20–30 henkilöä ja kurssille voi ottaa puolison mukaan. Kurssi järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Omavastuu on 28 €/hlö henkilöltä vuorokaudessa.

Hakemuksessa on mainittava asbestialtistuneisuus ja perustelut kurssin tarpeelle. Valinnat tehdään hakemuksessa esille tulleiden perusteluiden mukaisesti. Hakemukseen ei liitetä lääkärinlausuntoa tai epikriisikopiota. Hakemus tulee päivätä ja allekirjoittaa. Vajaasti täytettyjä hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Kurssit ja hakemuslomake löytyvät Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon sivuilta, www.mtlh.fi > Lomatuen haku, Hengitys-lehdestä ja Hengitysliiton verkkosivuilta, www.hengitysliitto.fi

Hakemukset osoitteella:
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry
Mannerheimintie 31 B 20
00250 Helsinki


Hakuaika päättyy 3.8.2012. Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään 2 kk ennen loman alkua.

---
Lisätietoja:
- Kyselyt arkisin klo 9–15 puh. 010 219 3460 tai lomat@mtlh.fi
- Verve Mikkeli, kuntoutussihteeri, puh. 020 757 5239 tai 020 757 5231 kuntoutussihteeri.mikkeli@verve.fi
- Tarja Pajunen, puh. 020 757 5138, tarja.pajunen@hengitysliitto.fi

 
Metalliliiton uutiskirje

21.6.2012 | Uutiskirje 15 2012

Uutiskirje jää kesätauolle

Metallin uutiskirje jää nyt kesätauolle. Seuraava numero ilmestyy elokuussa. Uutiskirjetoimitus toivottaa kaikille liiton luottamustehtävissä toimiville hyvää jussia ja mukavaa kesää!

Metallin uutiskirje jää nyt kesätauolle. Seuraava numero ilmestyy elokuussa. Uutiskirjetoimitus toivottaa kaikille liiton luottamustehtävissä toimiville hyvää jussia ja mukavaa kesää!

Terveisin tiedotussihteeri Mikko Nikula