27.3.2012 | Uutiskirje 9 2012

Tulosta artikkeli

Yritystaloutta ja yhdenvertaisuuskurssi Murikassa

Toukokuussa Murikka-opistossa voi vahvistaa omaa yritystalouden osaamistaan sekä perehtyä siihen, kuinka edistetään yhdenvertaisuutta työpaikalla.

7.–9.5. Yritystalous

Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille.

• luottamusmies ja henkilöstön edustajat joutuvat perehtymään yrityksen talouteen ja siihen liittyvään keskusteluun
• heidän pitää ymmärtää erilaisia taloudellisia raportteja, koska he osallistuvat henkilöstön edustajina erilaisiin kehitysryhmiin mm. neuvoteltaessa palkkausjärjestelmistä, jotka perustuvat yrityksen tulokseen


21.–23.5. Yhdenvertaisuus työpaikalla (Metallin täydennyskurssi)

• Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille, kaikille yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille. Kurssilla tarkastellaan kahta työelämän lakia: tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia.

Tasa-arvolaki velvoittaa yli 30 hengen työpaikat tekemään yhdenvertaisuus-/tasa-arvosuunnitelman.

----
Molemmat kurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin. Aikaisemmin näin ei ole ollut Yhdenvertaisuus työpaikalla -kurssin kohdalla.


----
Lisätietoja: Metalliliiton toimisto, koulutuksen toiminta-alue, puh. 020 77 4001 (vaihde)