27.3.2012 | Uutiskirje 9 2012

Vuokratyöfirmoilla haluja nollatyöaikasopimuksiin

On ollut havaittavissa, että muutamat vuokratyöfirmat ovat halunneet sopia työntekijöidensä kanssa toistaiseksi voimassaolevia nollatyöaikasopimuksia. Näissä työajaksi sovitaan nolla tuntia per viikko. Lähtökohtaisesti voi sanoa, että työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa 0-työaikasopimuksissa. Metalliliitto ei tästä syystä hyväksy "nollasopimusten" tekemistä.

Luottamushenkilö, muista vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesi

Metalliliitto on vakuuttanut luottamusmiesrekisterissä olevat luottamushenkilöt ylimääräisellä luottamusmiesten vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Yritystaloutta ja yhdenvertaisuuskurssi Murikassa

Toukokuussa Murikka-opistossa voi vahvistaa omaa yritystalouden osaamistaan sekä perehtyä siihen, kuinka edistetään yhdenvertaisuutta työpaikalla.

 
Metalliliiton uutiskirje

27.3.2012 | Uutiskirje 9 2012

Vuokratyöfirmoilla haluja nollatyöaikasopimuksiin

On ollut havaittavissa, että muutamat vuokratyöfirmat ovat halunneet sopia työntekijöidensä kanssa toistaiseksi voimassaolevia nollatyöaikasopimuksia. Näissä työajaksi sovitaan nolla tuntia per viikko. Lähtökohtaisesti voi sanoa, että työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa 0-työaikasopimuksissa. Metalliliitto ei tästä syystä hyväksy "nollasopimusten" tekemistä.

On ollut havaittavissa, että muutamat vuokratyöfirmat ovat halunneet sopia työntekijöidensä kanssa toistaiseksi voimassaolevia nollatyöaikasopimuksia. Näissä työajaksi sovitaan nolla tuntia per viikko. Lähtökohtaisesti voi sanoa, että työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa 0-työaikasopimuksissa. Metalliliitto ei tästä syystä hyväksy "nollasopimusten" tekemistä.

Vaikka sopimusvapaus antaakin melko pitkälle meneviä mahdollisuuksia järjestellä työsuhteen ehtoja myös työsopimuksin, eivät työnantajien tarjoamat työsopimusmallit aina ole sisältönsä puolesta lakien tai työehtosopimusten mukaisia. Korkein oikeus teki tammikuussa asiasta päätöksen, josta kerrottiin 1.2. lähetetyssä
Metallin uutiskirjeessä 3/2012
.

Metalliliiton edunvalvonnan toiminta-alueen oikeudellisessa yksikössä on laadittu muistio, jonka aiheena on nollatuntinen työviikko. Muistio on tämän uutisen liitteenä RTF-muotoisena.


Lisätietoja: työehtosihteeri Jouni Miettinen, jouni.miettinen@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41125

 
Metalliliiton uutiskirje

27.3.2012 | Uutiskirje 9 2012

Luottamushenkilö, muista vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesi

Metalliliitto on vakuuttanut luottamusmiesrekisterissä olevat luottamushenkilöt ylimääräisellä luottamusmiesten vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Metalliliitto on vakuuttanut luottamusmiesrekisterissä olevat luottamushenkilöt ylimääräisellä luottamusmiesten vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Vuonna 2012 vakuutus korvaa vapaa-ajan tapaturman hoitokuluja 5172 euroon asti tapaturmaa kohti ilman omavastuuosuutta. Kuolemantapauskorvaus on 10 418 euroa.


Lisätietoja IFistä www.if.fi/metalli tai puh. 010 19 19 95. Lisätietoja liitosta Kaisa Niskanen, puh. 020 77 41071 tai kaisa.niskanen@metalliliitto.fi

 
Metalliliiton uutiskirje

27.3.2012 | Uutiskirje 9 2012

Yritystaloutta ja yhdenvertaisuuskurssi Murikassa

Toukokuussa Murikka-opistossa voi vahvistaa omaa yritystalouden osaamistaan sekä perehtyä siihen, kuinka edistetään yhdenvertaisuutta työpaikalla.

Toukokuussa Murikka-opistossa voi vahvistaa omaa yritystalouden osaamistaan sekä perehtyä siihen, kuinka edistetään yhdenvertaisuutta työpaikalla.

7.–9.5. Yritystalous

Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille.

• luottamusmies ja henkilöstön edustajat joutuvat perehtymään yrityksen talouteen ja siihen liittyvään keskusteluun
• heidän pitää ymmärtää erilaisia taloudellisia raportteja, koska he osallistuvat henkilöstön edustajina erilaisiin kehitysryhmiin mm. neuvoteltaessa palkkausjärjestelmistä, jotka perustuvat yrityksen tulokseen


21.–23.5. Yhdenvertaisuus työpaikalla (Metallin täydennyskurssi)

• Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille, kaikille yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille. Kurssilla tarkastellaan kahta työelämän lakia: tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia.

Tasa-arvolaki velvoittaa yli 30 hengen työpaikat tekemään yhdenvertaisuus-/tasa-arvosuunnitelman.

----
Molemmat kurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin. Aikaisemmin näin ei ole ollut Yhdenvertaisuus työpaikalla -kurssin kohdalla.


----
Lisätietoja: Metalliliiton toimisto, koulutuksen toiminta-alue, puh. 020 77 4001 (vaihde)