16.3.2012 | Uutiskirje 7 2012

Tulosta artikkeli

Över 59 000 röstade på förhand

I Metalls val röstade 59 278 personer på förhand. Det är 39 procent av de röstberättigade. Förhandsröstningen avslutades på fredagen. Valet fortsätter med urnval 25—27.3.

Valdeltagandet i förhandröstningen varierade i valkretsarna mellan 58 och 36 procent.

Valdeltagandet i valkretsarna:
Helsingfors 41,1
Nyland 38,8
Egentliga Finland 36,3
Satakunta 42,3
Tavastland 38,1
Birkaland 39,5
Kymmene 39,1
Södra Savolax 42,9
Norra Karelen 38,4
Norra Savolax 39
Mellersta Finland 40,3
Vasa 36,1
Uleåborg 38,5
Lappland 42,5
Bil- och maskinbranscherna 36,4
Datakommunikationsbranschen 49,9
Energibranschen 51,4
Plåtbranschen 37,8
Skogsindustrins verkstäder 47,1
Gruvbranschen 50,9
Ädelmetallsbranschen 58

I Ålands valkrets nominerades endast en kandidat, så där hölls inte val.

För fyra år sedan röstade 41,4 procent av de röstberättigade på förhand i Metalls val.

Till de medlemmar som inte har röstat på förhand skickas 21.3 ett bevis på rösträtt i urnvalet, ett urnvalsbrev. I urnvalet kan man rösta endast om man visar upp det här beviset.

I urnvalet kan man rösta vid vilket röstningstillfälle som helst, som en fackavdelning inom den egna valkretsen arrangerar bland annat på arbetsplatserna och i fackavdelningarnas egna lokaler.

De allmänna röstningstillfällena för alla fackavdelningar är söndag 25.3 klockan 15.00–17.00 och tisdag 27.3 klockan 14.00–16.00. Röstningstillfällena som fackavdelningarna arrangerar, på arbetsplatserna och ambulerande, kan hållas från söndag 25.3 kl. 12.00 till tisdag 27.3 kl. 15.00.

Urnvalsplatserna och tidpunkterna finns på valwebbplatsen vaalit.metalliliitto.fi/web/forbundskongress/urnval. Fackavdelningarna informerar även om urnvalstillfällena i sina egna meddelanden.

I Metalls val väljs 464 ombud till Metallförbundets kongress och Metallarbetarnas arbetslöshetskassas representantskapsmöte.