16.3.2012 | Uutiskirje 7 2012

Tulosta artikkeli

Beviset på rösträtt kommer utan att man ber om det

Beviset på rösträtt i urnvalet postas automatiskt till dem som har rösträtt i urnvalet, utan att de speciellt ber om det.

Beviset skickas 21.3 till röstberättigade

- som inte har röstat på förhand
- vars svarskuvert inte har kommit fram i tid (d.v.s. fredag 16.3. kl. 12)
- å vilkas vägnar fackavdelningen har ansökt om rösträtt i urnvalet, eftersom de inte fick förhandsröstningsmaterialet överhuvudtaget.

I det högra övre hörnet på urnvalsbrevet står numret och namnet på väljarens valkrets. I urnvalet kan man rösta vid vilket röstningstillfälle som helst, som en fackavdelning inom den egna valkretsen arrangerar.

Man måste ha med sig urnvalsbrevet då man röstar. Utan brevet får man inte nyttja sin rösträtt.

De allmänna röstningstillfällena för alla fackavdelningar är söndag 25.3 klockan 15.00–17.00 och tisdag 27.3 klockan 14.00–16.00.

Röstningstillfällena som fackavdelningarna arrangerar, på arbetsplatserna och ambulerande, kan hållas från söndag 25.3 kl. 12.00 till tisdag 27.3 kl. 15.00.