29.2.2012 | Uutiskirje 5 2012

Ennakkoäänestys käynnistyy perjantaina

Metallin vaalien ennakkoäänestys käynnistyy perjantaina. Ennakkoäänestysaineisto on lähetetty äänioikeutetuille 28. helmikuuta.

Förhandsröstningen inleds på fredag

Förhandsröstningen i Metalls val inleds på fredag. Förhandsröstningsmaterialet har skickats till röstberättigade medlemmar den 28 februari.

Riku Aalto: Suhtaudutaan kesätyöntekijöihin myönteisesti

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto kiittelee työnantajaliiton asennetta nuorten kesätöihin. Aalto sanoo, että vain tarjoamalla nuorille mahdollisuus tutustua työn kautta metallialaan ja yrityksiin voidaan varmistaa se, että osaavia kotimaisia tekijöitä riittää alalle jatkossakin.

Murikan kesäkuun kursseilla lastenhoito järjestetty!

Jokaisella Metalliliiton jäsenellä on oikeus opiskella silloinkin, kun olemme työelämässä mukana. Tästä oikeudesta on syytä kertoa niillekin jotka eivät ole vielä tutustuneet omaan opistoomme Murikkaan. Kesäkuun kurssit ovat tehokas paketti opiskelua ja perheen yhdessäoloa kauniissa järvimaisemassa.

 
Metalliliiton uutiskirje

29.2.2012 | Uutiskirje 5 2012

Ennakkoäänestys käynnistyy perjantaina

Metallin vaalien ennakkoäänestys käynnistyy perjantaina. Ennakkoäänestysaineisto on lähetetty äänioikeutetuille 28. helmikuuta.

Metallin vaalien ennakkoäänestys käynnistyy perjantaina. Ennakkoäänestysaineisto on lähetetty äänioikeutetuille 28. helmikuuta.

Äänestyslipun sisältävä palautuskuori tulee laittaa postiin viimeistään tiistaina 13.3., jotta se ehtii perille perjantaiksi 16.3., jolloin ennakkoäänestys päättyy kello 12.

Mikäli jäsen ei ole saanut kirjettä, ehtii hän varmistaa vielä äänioikeutensa uurnavaalissa. Tätä varten hänen tulee ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai omaan ammattiosastoon. Ammattiosasto voi 13.3. asti hakea jäsenelleen oikeutta äänestää uurnavaalissa.

Palautuskuoren takana olevasta viivakoodista jäsen luetaan äänestäneeksi. Uurnavaalia varten postitetaan todiste äänioikeudesta niille jäsenille, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. Uurnavaali järjestetään 25.–27.3.

Metallin vaaleissa valitaan 464 edustajaa toukokuun lopussa pidettävään Metalliliiton liittokokoukseen ja Metallityöväen työttömyyskassan edustajiston kokoukseen.

Vaaleissa on ehdolla 1 291 jäsenten valitsemaa ehdokasta. Ehdokkaat on esitelty muun muassa vaalisivuilla vaalit.metalliliitto.fi.

 
Metalliliiton uutiskirje

29.2.2012 | Uutiskirje 5 2012

Förhandsröstningen inleds på fredag

Förhandsröstningen i Metalls val inleds på fredag. Förhandsröstningsmaterialet har skickats till röstberättigade medlemmar den 28 februari.

Förhandsröstningen i Metalls val inleds på fredag. Förhandsröstningsmaterialet har skickats till röstberättigade medlemmar den 28 februari.

Röstsedeln ska postas i returkuvertet senast tisdag 13.3, så att den hinner fram före 16.3, då förhandsröstningen avslutas klockan 12.

En medlem som inte har fått brevet hinner ännu försäkra sig om rösträtt i urnvalet. Det gör han eller hon genom att kontakta sin förtroendeman eller fackavdelning. Fackavdelningen kan fram till 13.3 ansöka om rösträtt i urnvalet för medlemmen.

Streckkoden som finns på baksidan av returkuvertet används för att registrera att medlemmen har röstat. Ett bevis på rösträtt i urnvalet postas till de medlemmar som inte har röstat på förhand. Urnvalet hålls 25–27.3.

I Metalls val väljs 464 ombud till Metallförbundets förbundskongress och Metallarbetarnas arbetslöshetskassas representantskapsmöte som hålls i slutet av maj.

1 291 kandidater, som har nominerats av medlemmarna, ställer upp i valet. Kandidaterna presenteras bland annat på valwebbplatsen vaalit.metalliliitto.fi.

 
Metalliliiton uutiskirje

29.2.2012 | Uutiskirje 5 2012

Riku Aalto: Suhtaudutaan kesätyöntekijöihin myönteisesti

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto kiittelee työnantajaliiton asennetta nuorten kesätöihin. Aalto sanoo, että vain tarjoamalla nuorille mahdollisuus tutustua työn kautta metallialaan ja yrityksiin voidaan varmistaa se, että osaavia kotimaisia tekijöitä riittää alalle jatkossakin.

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto kiittelee työnantajaliiton asennetta nuorten kesätöihin. Aalto sanoo, että vain tarjoamalla nuorille mahdollisuus tutustua työn kautta metallialaan ja yrityksiin voidaan varmistaa se, että osaavia kotimaisia tekijöitä riittää alalle jatkossakin.

Teknologiateollisuuden hallitus on haastanut jäsenyrityksensä ottamaan nuoria kesätöihin. Koululaisille tarjotaan työelämään tutustumista ja opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia.

Teknologiateollisuuden puheenjohtaja Pekka Lundmark korostaa, että nuoret tarvitsevat kesätöitä ja että teollisuus puolestaan tarvitsee näitä nuoria tulevaisuudessa.

Aalto pitää työnantajien asennetta rakentavana. Hän toivoo, että työpaikoilla ylipäätään suhtauduttaisiin myönteisesti kesätyöläisiin. Kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkkaaminen on kuitenkin lopulta kaikkien etu, hän korostaa.

- Liittojen välillä on sovittu, että koulutukseen liittyvä harjoittelu ja työssä oppiminen eivät vaikuta yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön työsuhteisiin, puheenjohtaja Aalto muistuttaa.

Kesätyöntekijöillä ja harjoittelijoilla ei siis korvata vakituista työvoimaa.


---
Aallon kannanotosta on tiedote
Metalliliiton sivuilla
. ”Tutustu työelämään ja tienaa” on koululaisten kesäharjoitteluohjelma, jonka tarkoituksena on helpottaa työelämään tutustumisohjelma. Lisätietoa ja ohjelman "pelisäännöt"
työnantajaliiton sivuilla
. Ohjelmaa koskeva Teknologiateollisuus ry:n, Metalliliiton, Ammattiliitto Pron ja ERTO:n solmima sopimus on tämän viestin pdf-liitteenä.

---
Lisätietoja: ammattikoulutusihteeri Tuomo Paukkunen,tuomo.paukkunen@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41113 tai 050 320 2324.

 
Metalliliiton uutiskirje

29.2.2012 | Uutiskirje 5 2012

Murikan kesäkuun kursseilla lastenhoito järjestetty!

Jokaisella Metalliliiton jäsenellä on oikeus opiskella silloinkin, kun olemme työelämässä mukana. Tästä oikeudesta on syytä kertoa niillekin jotka eivät ole vielä tutustuneet omaan opistoomme Murikkaan. Kesäkuun kurssit ovat tehokas paketti opiskelua ja perheen yhdessäoloa kauniissa järvimaisemassa.

Jokaisella Metalliliiton jäsenellä on oikeus opiskella silloinkin, kun olemme työelämässä mukana. Tästä oikeudesta on syytä kertoa niillekin, jotka eivät ole vielä tutustuneet omaan opistoomme Murikkaan.

Kesäkuun kurssit ovat tehokas paketti opiskelua ja perheen yhdessäoloa kauniissa järvimaisemassa. Silloin kun vanhemmat ovat kurssilla, lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa ammattitaitoisten lastenhoitajien toimesta, ja illat ovat vanhempien ja lasten yhteistä aikaa. Opiskelu on maksutonta ja lasten mukana olosta ei peritä myöskään maksua kurssin ajalta.

Mikäli tulee kysyttävää kurssiapurahoista tai työnantajan tuesta, ohjatkaa kyselyt koulutuksen toiminta-alueelle 020 77 4001 (vaihde). Kurssisisällöistä saa lisätietoja opinto-oppaasta, joka löytyy liiton kotisivuilta.

Valitse sinua kiinnostava kurssi ja täytä
kurssihakemus
. Laita liitteeksi mukaan lähtevien 3-13-vuotiaiden lasten nimet ja syntymä-ajat. Tämän jälkeen sovi työnantajasi kanssa opintovapaan ajankohdasta ja pyydä työnantajaa täyttämään hakemuksen kohta kolme (ks. täyttö-ohjeet lomakkeessa). Jää odottamaan kurssikutsua, ja kun saat sen, toimi kutsun yhteydessä olevien ohjeiden mukaan.


---
Seuraaville Murikan kursseille voit ottaa 3-13 vuotiaat lapsesi mukaan:

4.—8.6.
Työsuojelun peruskurssi Luottamusmiesten peruskurssi Palkkatekniikan kurssi
Minä vaikutan

11.—15.6.
Työsuojelun jatkokurssi (2. viikko 27.—31.8.)
Luottamusmiesten jatkokurssi (2. viikko 27.—31.8.)
Edunvalvojan neuvottelutaito Puheviestinnän perusteet - Ilo puhua!