24.1.2012 | Uutiskirje 2 2012

Tulosta artikkeli

Aslak-kuntoutusta SAK:laisille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

ASLAK-kuntoutus on Kelan tukema työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä kun­toutus­muoto. Tavoitteena on tukea työssä jaksamista ryhmä­muotoisen kun­toutuskurssin avulla.

ASLAK on ennaltaehkäisevä, työkykyä parantava kurssi niille työntekijöille, joilla työn kuormitus johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen. ASLAK -kuntoutus ajoitetaan vaiheeseen, jolloin sairaus- ja rasitusoireet ovat vielä lieviä ja palautuvia.

Kurssiin sisältyy neljä kuntoutusjaksoa, jotka muodostavat noin vuoden pituisen oppimisprosessin. Työskentely tapahtuu 10 hengen ryhmässä. Kurssilaiset laativat itselleen oman kuntoutussuunnitelman, jota toteuttavat prosessin aikana. Kuntoutusjaksojen välillä tavoitteiden saavuttamista tuetaan verkkoympäristössä.

Kurssille hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Lisätietoja saa kurssiesitteestä, joka on ohessa pdf-liitteenä.