31.1.2007 | Uutiskirje 1 2007

Tulosta artikkeli

Työn tekeminen kylmässä

Metallialalla työskennellään monenlaisissa ilmasto-olosuhteissa. Työnantajan ja työntekijöiden täytyy varautua vaihteleviin olosuhteisiin. Ulkona työskennellessä työnantajan on annettava työntekijälle tarvittavat henkilökohtaiset ilmaston vaatimat varusteet.

Yleensä kylmätyöksi mielletään ulkona tehty työ, mutta työpaikan ilmanlämpötilan laskiessa alle +15 asteen määritellään tällaisissa olosuhteissa työskentely kylmätyöksi.

Kylmä vaikuttaa monin eri tavoin ihmisten toimintakykyyn. Lämpötilan laskiessa toimintakyky hidastuu, aineenvaihdunnan hidastuessa ja työ tuntua raskaalta. Erityisen tärkeää on käsien suojaaminen. Huonoilla käsineillä tai ilman käsineitä työskennellessä käsien tuntoaisti heikkenee ja paleltumisriski on suuri.

Kylmän vaikutuksia ei voi arvioida yksin lämpötilan perustella sillä kylmän tunteeseen ja jäähtymiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten lämpötila, ilmanliike (veto ja tuuli) sekä ilman kosteus.


Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta löytyy taulukko, mistä selviää tuulen vaikutus pakkasen purevuuteen www.ilmatieteenlaitos.fi

Lisää tietoa kylmässä työskentelystä löytyy
www.metalliliitto.fi > Edunvalvonta > Työsuojelu > Ajankohtaista > Työn tekeminen kylmässä.