30.9.2011 | Uutiskirje 15 2011

Tulosta artikkeli

Styrelsen fick fullmakt att vidta åtgärder

Förbundsfullmäktige gav förbundsstyrelsen fullmakt att planera och inleda stridsåtgärder.
I fullmäktige fördes en omfattande diskussion kring situationen inom avtalsförhandlingarna inom teknologiindustrin.

Avtalsförhandlingarna avbröts på torsdagskvällen då arbetsgivarna endast föreslog små löneförhöjningar. Metallförbundet, Fackförbundet Pro och De högre tjänstemännen YTN har lagt fram gemensamma förhandlingsmålsättningar och koordinerar även möjliga åtgärder i fortsättningen.